Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w Stalowej Woli

oraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

informują, że:

5 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się

 Konferencja Naukowa

 

Przemoc w rodzinie – nowe wyzwania,
nowe możliwości pomocy

 

8.45 - 9.00 – Rejestracja uczestników konferencji

9.00 – 9.20 - Uroczyste otwarcie konferencji. Powitanie gości. Wprowadzenie w problematykę konferencji

9.20 – 11.00 Obrady plenarne

Ks. Prof.  Marian Wolicki – Dziekan WZNOS KUL  -  Aspekty moralne przemocy w rodzinie

Dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL), Doświadczanie przemocy w rodzinie przez osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne

Dr Monika Adamczyk (WNS KUL), Przemoc wobec dzieci - rodzaje, przyczyny, skutki

11.00- 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 - 12.15 – Obrady plenarne

Dr Dorota Kołodziej (WZNoS KUL), Uwarunkowania i konsekwencje przemocy w rodzinie. Pomoc ofiarom – aspekty prawno-karne

Dr Beata Janeczko (WZNoS KUL), Sprawca przemocy w rodzinie – charakterystyka, interwencja, programy korekcyjno - edukacyjne

12.15 – 12.45- Przerwa na obiad

12.45 - 13.45 – Obrady plenarne

Dr Justyna Kula-Lic (WZNoS KUL, Szpital Psychiatryczny w Leżajsku), Pomoc rodzinie z problemem przemocy – sukcesy i porażki

Dr Magdalena Łuka (WZNoS KUL), Mediacje a problem przemocy w rodzinie

13.45 – 14.15 Podsumowanie konferencji

 

Komitet organizacyjny

Mgr Anna Śmit

Mgr Agnieszka Graboś

Mgr Agnieszka Jonak

Dr Beata Janeczko

 

 

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2011, godz. 17:46 - Mirosław Rewera