Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie,

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w Stalowej Woli

oraz

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim - Środowiskowy Dom Samopomocy

zapraszają

na Konferencję Naukową

 

Społeczno-prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego

która odbędzie się

17 października 2011 roku

w sali konferencyjnej

Starostwa Powiatowego

w Janowie Lubelskim

 

11.00 – 11.15 - Rejestracja uczestników konferencji

 

11.15 - 11.30 – Uroczyste otwarcie konferencji, wprowadzenie w problematykę konferencji

 

11.30 – 13.00 - Obrady planarne, część pierwsza:

 

Dr Hab. Włodzimierz Dłubacz Prof. KUL – Rozumienie ludzkiej godności.

 

Ks. Prof. Marian Wolicki - Dziekan WZNoS KUL – Problemy moralno-etyczne osób starszych z zaburzeniami psychicznymi.

 

Dr Beata Janeczko (WZNoS KUL) Człowiek z zaburzeniami psychicznymi jako Inny. Wokół problemów stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

 

Dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL) – Spór o eksperyment Soteria czyli o potrzebie deinstytucjonalizacji i konieczności rozwoju psychiatrii środowiskowej.

 

Mgr Błażej Kmieciak (WNS KUL, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Łódź) – Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego – historia i współczesność. Głos osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym, czyli refleksje o nowym rzeczniku praw.

 

13.00 - 13.30 – Przerwa na obiad

 

13.30 16.30 – Obrady plenarne, część druga:

 

Dr Joanna Hałaj (WSIE Rzeszów) - Psychopatologia nerwic a skuteczne sposoby jej leczenia.

 

Ks. Mgr Jerzy Gałązka – Samobójstwa – interwencja w wysokim ryzyku zachowań autodestrukcyjnych.

 

Dr Justyna Kula-Lic (WZNoS KUL, Szpital Psychiatryczny w Leżajsku) - Pogranicza psychiatrii, czyli o zaburzeniach osobowości.

 

Dr Łukasz Domański (WWSH, Warszawa) - Zdrowie psychiczne a narkomania.

 

Dr Marta Stepnowska-Michaluk (WZPiNoG KUL) – Rodzaje i przesłanki ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym.


Dr Paweł Bucoń (WZPiNoG KUL) - Przebieg postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie.


16.30-17.00 – Podsumowanie konferencji

 

Komitet organizacyjny:

Dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL)

Dr Paweł Bucoń (WZPiNoG KUL)

Mgr Renata Ciupak (Środowiskowy Dom Samopomocy Janów Lubelski)

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2011, godz. 11:07 - Mirosław Rewera