Katedra Prawa Handlowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  któremu przewodniczy Senator Grzegorz Czelej  zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. : "System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce".

Konferencja rozpocznie się 3 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w gmachu Senatu RP.

PROGRAM
10.00 -  Otwarcie konferencji

Słowo wstępne prof. KUL Andrzeja Herbeta  oraz przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - senatora Grzegorza Czeleja

 

10.20 - dr hab. Adam Opalski, prof UW

Wybrane aspekty funkcjonowania systemu ujawniania danych o przedsiębiorcach w KRS

 

10.45 - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

 Systemowe aspekty rejestracji przedsiębiorców


11.10 - dr hab. Monika Tarska INP PAN, UKSW

 Zakres kognicji sądu rejestrowego w sprawach rejestracji spółek kapitałowych


11.35 -  Przerwa


12.00 - dr Marek Leśniak UWr

Interoperacyjność rejestrów przedsiębiorstw w Europie - możliwości i zagrożenia wynikające z Dyrektywy 2012/17/UE - w sprawie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek z dnia 13 czerwca 2012 r.


12.25 - dr Paweł Zdanikowski KUL

Postępowanie rejestrowe - propozycje zmian


12.50 - Dyskusja


Podsumowanie  Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - senator Grzegorz Czelej

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Biurem Senatorskim  pod adresem biuro@grzegorzczelej.pl do dnia 28 listopada 2013r.

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 08:12 - Michał Hałasa