W dn. 28 września 2012 r. Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet wziął udział w seminarium naukowym "Prawo handlowe, prawo morskie i prawo prywatne międzynarodowe w pracach naukowych Prof. zw. dr hab. Kazimierza Kruczalaka w 10-tą rocznicę śmierci", zorganizowanym we Władysławowie przez Katedrę Prawa Handlowego Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. A. Herbet wygłosił referat na temat "Prawo spółek handlowych w pracach prof. zw. dr hab. Kazimierza Kruczalaka"

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, godz. 19:23 - Andrzej Herbet