Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych” dedykowanej Dyrektorom i Nauczycielom z województwa lubelskiego.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Organizowana jest  przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Zapraszamy na nią Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. 

 

 

Liczba miejsc jest ograniczona (może w niej uczestniczyć 200 osób), o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Kwestionariusz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną proszę przesłać

do 5 października 2018 r. na adres email: jacekt@kul.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Szczegółowy program konferencji:

 

10:00 ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne

W perspektywie prawnej, metodologicznej i pedagogicznej

– wykład/ćwiczenia

 

10:40 prof. dr hab. Krystyna Chałas

Action research jako szansa działalności innowacyjnej

I rozwoju szkoły – perspektywa optymalizacji szans

edukacyjnych uczniów

(Prezentacja innowacyjnej działalności w_ szkołach polskich

I wybranych krajach Europy) – wykład/ćwiczenia

 

11:10 dr hab. Ewa Domagała-Zysk, prof. KUL/dr Aleksandra Borowicz

Innowacje w pracy z uczniem mającym trudności w nauce

I uczniem zdolnym oraz w zakresie rozwijania

zainteresowań w perspektywie integracji społecznej uczniów

– prezentacja doświadczeń i osiągnięć ze szkół zrzeszonych

W Towarzystwie Szkół Twórczych – wykład/ćwiczenia

 

11:40 mgr Anna Karolina Badora

Klasa innowacyjna, klasa autorska

jako szansa twórczego rozwoju ucznia i nauczyciela

– prezentacja wybranych systemów wychowawczodydaktycznych

– wykład/ćwiczenia

 

12:10 Przerwa kawowa

 

12:40 dr Marta Buk-Cegiełka

Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

– wykład/ćwiczenia

 

13:05 dr Iwona Błaszczak

Rozwój osobistych i wspólnotowych kompetencji młodzieży

wiejskiej w świetle pedagogiki grundtvigianskiej

– skandynawski eksperyment pedagogiczny

I jego wdrażanie w Polsce – wykład/ćwiczenia

 

13:35 dr Beata Jakimiuk

Innowacje w szkole zawodowej – wykład/ćwiczenia

 

14:05 dr Bożena Billerey/dr Barbara Borowska

Poprawna artykulacja fonetyczna, według metody

verbo-tonalnej

na przykładzie języka francuskiego – wykład/ćwiczenia

 

14:35 prof. dr hab. Krystyna Chałas

Otwarty mikrofon – ćwiczenia

 

 

Dokumenty do pobrania na konferencję:

 

Terminarz_I_semestr.doc karta_zgloszenia_-_18_pazdziernika_2018_r.

 

Terminarz_I_semestr.doc klauzula_informacyjna_rodo

 

kul_plakat_2018_konferencja_18_10

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 17:21 - Marta Buk-Cegiełka