Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem św. Jana Pawła II. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się liczne sympozja i wykłady poświęcone jego życiu i dziełu. Podczas konferencji „O patriotyzmie w teorii i praktyce”, do której doszło 11 czerwca w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli swe referaty wygłosili pracownicy naukowi KUL. Warto zwrócić uwagę na wybrane fragmenty wypowiedzi naukowców.

„Jan Paweł II zostawił nam wielkie dziedzictwo, które mamy zgłębić i przekazywać młodemu pokoleniu. Także na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli chcemy włączyć się w tą inicjatywę podejmując temat patriotyzmu w teorii i praktyce życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Św. Jan Paweł II był wielkim patriotą. Swoim życiem i nauczaniem przywracał sens słowu patriotyzm. Patriotyzm wyraża się w codziennej pracy nad pomnażaniem wspólnego dobra. Ojczyzna jest darem, zadaniem, zobowiązaniem. Trzeba jej bronić jako dziedzictwa narodowego” – powiedział prof. Włodzimierz Dłubacz, który podczas konferencji promował zredagowaną przez siebie książkę pt. Wokół pojęcia świętości. Pozycja została wydana w X rocznicę śmierci i I rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II.

Założyciel stalowowolskiego ośrodka KUL-u bp dr Edward Frankowski w swoim referacie głosił: „Bóg jest prawodawcą, który patriotyzm czyni normą. Ta zaś zawarta jest w czwartym Bożym przykazaniu”. Zdaniem Biskupa, św. Jan Paweł II nie tylko uczył, ale i wychował w duchu patriotyzmu, a wszystkie jego pielgrzymki do kraju były najpiękniejszą jego lekcją.

Dr Kazimierz Krajewski podkreślił m.in., że przez dobrze pojmowany patriotyzm dojrzewamy kulturowo. Ale są też jego negatywne oblicza, jak nacjonalizm, szowinizm czy kosmopolityzm. Z kolei Jolanta Kozłowska, była konsul generalna RP w Kolonii, a obecnie prezes Fundacji Uniwersyteckiej, mówiła o rosnącym patriotyzmie Niemców, o tym, iż żadna partia w tym kraju nie ma na niego monopolu.

 

Materiał przygotował, fragmenty wypowiedzi wybrał

oraz udostępnił własne fotografie Tomasz Gotkowski

z Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2015, godz. 11:25 - Rafał Podleśny