W dniach 8-11 grudnia br. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli współorganizuje Międzynarodową Konferencję Naukową: „Enhancing Professional Knowledge on Preventing Undue Influence and Cults” (= „Kwestia profesjonalizacji w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom kultowym”). Partnerem będzie amerykański podmiot International Cultic Studies Association z siedzibą na Florydzie. O randze wydarzenia świadczy nie tylko światowa ranga współorganizatora, ale i fakt, że będą w nim uczestniczyli goście z kilkunastu państw, tj. Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Austrii, Finlandii, Danii, Węgier, Słowacji, Ukrainy i Polski. Nie wszyscy w roli prelegentów. Na konferencję złożą się piątkowe warsztaty oraz sobotnio-niedzielne sesje panelowe. Z powodu ogromnego zainteresowania konferencją dodany został dzień „zerowy” w czwartek 8 grudnia, w którym wystąpią prelegenci krajowi, głównie reprezentujący nasz wydział.

 

W piątek obrady otworzy prof. Carmen Almendros, prodziekan z Universidad Autónoma de Madrid w Hiszpanii; zabiorą też głos m.in. Cristina Caparesi z Włoch, która niedawno weszła w skład tamtejszego zespołu rządowego ds. terroryzmu, David Clark, reprezentujący Europejską organizację FECRIS przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, jak też Takashi Yamaguchi, prawnik z tokijskiego Link Law Office (Japonia).

 

Zobacz więcej:

Program konferencji

Anglojęzyczna strona konferencji

Polskojęzyczna strona konferencji

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2016, godz. 22:06 - Rafał Podleśny