Aktualności

Konferencja „Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami”

Teologia w dyskursieInstytut Teologii Dogmatycznej KUL zaprasza na konferencję naukową „Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami”, która odbędzie się 19-20 września 2017 r. w ramach corocznego Zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Miejscem konferencji będzie Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114.

 

Tegoroczne spotkanie Towarzystwa wpisuje się w jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania KUL. Mając na względzie z jednej strony bogaty dorobek personalistyczny naszego środowiska uniwersyteckiego, który jest znany i ceniony w Polsce i za granicą, a z drugiej – obecne wyzwania, związane z rozwojem współczesnych nauk o człowieku, zwłaszcza kogniwistyki i neuronauk, pragniemy – łącząc tradycję i współczesność – podjąć nowy namysł nad osobą ludzką. Jesteśmy bowiem świadkami tego, jak przez ostatnie dwa wieki tradycyjne pojęcia: osoba ludzka, dusza, oceniane w świetle osiągnięć naukowych, poddawane są ostrej krytyce jako nieprzydatne. Wielu naukowców zorientowanych redukcjonistycznie i materialistycznie twierdzi, iż procesy typowo ludzkie, przypisywane dotąd osobie czy duszy, można wyjaśnić procesami neurobiologicznymi oraz zdolnościami poznawczymi mózgu, ewentualnie umysłu. W tym kontekście pojawiają się pytania o status ontologiczny człowieka, o możliwości i granice naukowych paradygmatów, a także ich znaczenie dla refleksji teologicznej. Konferencja jest pomyślana zatem jako okazja do zaprezentowania najważniejszych i najciekawszych zagadnień związanych z tymi nowymi badaniami oraz ich ewentualnymi implikacjami dla teologii. Jednocześnie, spotkanie będzie stanowić impuls do dialogu między teologią a współczesnymi naukami, służący odkrywaniu prawdy o osobie ludzkiej.