Aktualności

Konferencja „Paragone. Rzeźba wobec awangardy”

Paragone. Rzeźba wobec awangardyKatedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, 
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Paragone. Rzeźba wobec awangardy”, która odbędzie się 18-19 maja 2017 r. w Muzeum Lubelskim.

 

Sesja jest kolejną propozycją namysłu nad fenomenem rzeźby nowoczesnej i współczesnej (tematem poprzedniej konferencji były zjawiska wykraczające poza tradycyjne materiały i techniki rzeźbiarskie — „Paragone. Rzeźba na granicy”). Moment narodzin awangardowych postaw z początków XX w. chcemy uczynić problemem węzłowym konferencji, która podejmie próbę analiz i interpretacji sytuacji plastyki wobec mitów Wielkiej Awangardy. Interesować nas będzie zarówno czas narodzin i poprzedzające go tendencje, jak również te zjawiska, obecne w świecie sztuki do dziś, które można nazwać tradycją awangardy, kontynuacją jej roszczeń i postulatów — neoawangarda, ale także sprzeciw wobec jej „przodującej roli” (obecność tradycjonalizmów rozumianych jako strategie oporu).