KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE
W STALOWEJ WOLI

INSTYTUT PEDAGOGIKI

Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej

oraz
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki

uprzejmie informują Państwa, że
17 kwietnia 2008 roku w Stalowej Woli

odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.:

„POMOC DZIECKU I RODZINIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ - OSIĄGNIĘCIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY"

PATRONAT HONOROWY

JE Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Biskup Sandomierski

Patronat naukowy

ks. dr hab. Mirosław Kalinowski, prof. KUL - Prorektor KUL ds. nauki i współpracy z zagranicą

Komitet naukowy

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU

dr hab. Roman Doktór, prof. KUL - Prorektor KUL ds. administracji i finansów

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU

ks. prof. dr hab. Marian Wolicki - Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli

CZŁONKOWIE KOMITETU

ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL - Prodziekan ds. nauki WZNoS KUL w Stalowej Woli

prof. dr hab. Irena Kurlak - Dyrektor Instytutu Pedagogiki WZNoS, Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej

ks. dr hab. Andrzej Gretkowski, prof. KUL - Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki

prof. dr hab. Tamara Hovorun - Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów

dr hab. Roman Pelczar, prof. KUL - Kierownik Katedry Historii Wychowania

dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR

dr Sławomir Serafin

dr Justyna Kula-Lic

dr Piotr Nowakowski

dr Danuta Grzesiak - Witek

ks. dr Roman Sieroń

dr Jadwiga Daszykowska

dr Barbara Wolny

ks. dr Jerzy Zamorski

Komitet organizacyjny

PRZEWODNICZĄCY

mgr Agnieszka Seń-Tyrawa Sekretarz Instytutu Pedagogiki

CZŁONKOWIE KOMITETU

mgr Bogdan Pyret

mgr inż. Wojciech Jabłoński

mgr Anna Burghardt

mgr Magdalena Łuka

mgr Magdalena Ruszel

mgr Paweł Witek

mgr Artur Mordka

mgr Ewa Kontek

CZŁONKOWIE GRUPY WOLONTARIATU

Adrianna Wybraniec

Patrycja Stec

Monika Boryło

Katarzyna Lizak

Gabriela Kwiecień

Paulina Kuchcik

Agnieszka Głowala

Sponsorzy

Wiesław Siembida - Starosta Powiatu Stalowowolskiego

Andrzej Szlęzak - Prezydent Miasta Stalowa Wola

Wiesław Ordon - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

Sławomir Serafin - Wójt Gminy Bojanów

Tadeusz Bąk - Wójt Gminy Pysznica

Gabriel Lisiczka - Wójt Gminy Jeżowe

Mirosław Pluta - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Stanisław Guźla - Wójt Gminy Zaleszany

Elżbieta Koźmala - Prezes Fundacji Uniwersyteckiej KUL

CELE KONFERENCJI:

Przedstawienie zagadnień związanych z problematyką szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych, wymiana poglądów naukowych i doświadczeń praktycznych specjalistów z tej dziedziny z różnych krajów na zasadzie interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemu

HARMONOGRAM KONFERENCJI

9.00 - 9.45 Msza święta w Kaplicy Akademickiej

9.45 - 10.15 Rejestracja uczestników konferencji (AULA IM. „SOLIDARNOŚCI")

10.15 - 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji

10.30 - 12.00 Obrady plenarne - część I

12.00 - 12.30 Przerwa na kawę / herbatę

12.30 - 13.50 Obrady plenarne - część II

13.50 - 14.00 Podziękowania i wyróżnienia

14.00 - 15.00 Przerwa na obiad

15.00 - 16.15 Obrady półplenarne (POSIEDZENIA W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH) I (AULA) [SEKCJA 1 + SEKCJA 4], II (SALA NR 3) [SEKCJA 2 + SEKCJA 2A] III (SALA NR 4) [SEKCJA 3 + SEKCJA 5]

16.15 - 16.30 Przerwa

16.30 - 18.00 Posiedzenia w sekcjach: NR 1 (SALA NR 3), NR 2 (AULA), NR 2A (SALA NR 4), NR 3 (SALA NR 2), NR 4 (SALA NR 5), NR 5 (SALA NR 13)

18.00 - 18.15 Przerwa

18.15 - 19.00 Podsumowanie konferencji (AULA IM. „SOLIDARNOŚCI")

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI

10.15 - 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji PROWADZĄCY: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL, Prorektor KUL oraz ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli

10.30 - 14.00 Obrady plenarne - część I (AULA IM. „SOLIDARNOŚCI")

10.30 - 10.45 „Pomoc logoterapeutyczna w sytuacjach trudnych" ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli

10.45 - 12.00 „Zróżnicowane oddziaływania w ramach opieki społecznej nad dziećmi w Ameryce Północnej - od ochrony dziecka do świadczenia usług socjalnych rodzinie" prof. dr Brad McKenzie - profesor Wydziału Pracy Socjalnej Uniwersytetu Manitobskiego w Winnipeg, Kanada

12.00 - 12.30 Przerwa na kawę/herbatę
12.30 - 14.00 Obrady plenarne - część II
12.30 - 12.50 „Główne zasady rodzinnej psychoterapii" prof. dr hab. Tamara Hovorun, Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Instytut Psychologii, Kijów

12.50 - 13.10 „Opieka rodzinna w perspektywie antropologicznej" prof. dr hab. Sylwia Badora, Uniwersytet Opolski, Opole

13.10 - 13.30 „Pomoc Kościoła dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych" prof. dr hab. Amantius Akimjak, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, Słowacja

13.30 - 13.50 „Działalność Fundacji «Wzrastanie» na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" mgr Jan Bury, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Fundacji „Wzrastanie"

13.50 - 14.00 Podziękowania i wyróżnienia za aktywny udział w działalności opiekuńczo-wychowawczej i pracy resocjalizacyjnej na rzecz WZNoS KUL

15.00 - 16.15 Obrady półplenarne (RÓWNOLEGŁE)

I POSIEDZENIE WSPÓLNE (AULA) [SEKCJA 1 + SEKCJA 4],

MODERATOR: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

15.00 - 15.20 „Ekologiczne zagrożenia nadzwyczajne - źródłem sytuacji kryzysowej w kontekście zrównoważonego rozwoju" dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

15.20 - 15.40 „Anomia w rodzinie" prof. Peter Ondrejkovic, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Słowacja

15.40 - 16.00 „Rodzina rozbita i zrekonstruowana - źródłem sytuacji kryzysowej dla kobiety i dziecka" prof. dr hab. Irena Kurlak, WZNoS KUL, Stalowa Wola

16.00 - 16.15 Dyskusja

II POSIEDZENIE WSPÓLNE (SALA NR 3) [SEKCJA 2 + SEKCJA 2A]

MODERATOR: ks. dr hab. Andrzej Gretkowski, prof. KUL

15.00 - 15.20 „Samotne bezdomne matki- specyfika sytuacji i pomocy" prof. nadzw. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

15.20 - 15.40 „Działalność opiekuńczo-wychowawcza żeńskich zgromadzeń zakonnych w Galicji (na przykładzie diecezji przemyskiej)" prof. nadzw. dr hab. Roman Pelczar, WZNoS KUL, Stalowa Wola

15.40 - 16.00 „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku choremu na chorobę nowotworową i jego rodzinie" dr hab. Andrzej Gretkowski, prof. KUL WZNoS KUL, Stalowa Wola

16.00 - 16.15 Dyskusja

III POSIEDZENIE WSPÓLNE (SALA NR 4) [SEKCJA 3 + SEKCJA 5]

MODERATOR: dr Sławomir Serafin

15.00 - 15.20 „Prawa dziecka i rodziny jako podstawowy wymóg funkcjonowania współczesnych społeczeństw" dr hab.Danuta Marzec, lic.Agnieszka Kawka - Olejnik, Akademia Jana Długosza, Częstochowa

15.20 - 15.40 „Służby probacyjne w Stanach Zjednoczonych. Zarys modelu organizacyjnego" dr Anna Witkowska - Paleń WZNoS KUL, Stalowa Wola

15.40 - 16.00 „Zadania gminy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej" dr Sławomir Serafin, WZNoS KUL, Stalowa Wola
16.00 - 16.15 Dyskusja

16.15 - 16.30 Przerwa

16.30 - 18.00 Posiedzenia w sekcjach

SEKCJA NR 1 (SALA NR 3)

„Teoretyczne aspekty przeżywania i radzenia sobie z trudną sytuacją życiową"

MODERATOR: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

REFERATY I KOMUNIKATY:

 • „Święty Paweł Apostoł - pierwszym terapeutą duchowym w trudnych sytuacjach egzystencjalnych" ks. dr Roman Sieroń (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Solidarność w systemie społecznym a pomoc ekonomiczna rodzinom w obowiązującej reformie na Słowacji w roku 2002" dr Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet, Rużomberok, Słowacja)
 • „Deprywacja w rodzinach kryzysowych a kwestia tworzenia seksualnych orientacji dzieci (aspekt resocjalizacyjny)" dr Jarosław Goszowski, (Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet, Drohobycz, Ukraina)
 • „Zagrożenia zdrowia rodziny w sytuacji bezrobocia" dr Anna Pacian (Akademia Medyczna, Lublin)
 • „Moralny zakon jako istotny znak cywilizacji miłości" Olga Rackova (Katolicki Uniwersytet, Rużomberok, Słowacja)
 • „Sytuacja materialna w rodzinach dzieci upośledzonych umysłowo na podstawie opinii rodziców dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych" dr Anna Irzmańska-Chudziak (Akademia Medyczna, Lublin)
 • „Kategoria inicjacji jako kontekst problemu przeżywania i radzenia sobie z trudną sytuacją życiową „ mgr Agnieszka Popowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • „Przygotowanie projektu ochotniczego dla pomocy dzieciom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych" dr Eva Eliasova (Katolicki Uniwersytet, Rużomberok, Słowacja)
 • „Psychomedyczne aspekty macierzyństwa w młodym wieku" dr Justyna Kula-Lic, lek. med. Artur Chomicz (Szpital, SZOZ Leżajsk)
 • „Zaburzenia czynności mowy u osób z choroba tików" dr n. med. Piotr Sobolewski (ZSZ Sandomierz - Oddział Neurologii)
 • „Organizacja pomocy dzieciom z afatycznymi zaburzeniami mowy" dr Danuta Grzesiak-Witek (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci z autyzmem" mgr Anna Banasiak (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)


16.30 - 18.00 SEKCJA NR 2 (AULA)

„Pomoc społeczna a praca socjalna w sytuacji kryzysowej: doświadczenia historyczne i współczesne rozwiązania" MODERATOR: dr hab. Roman Pelczar, prof. KUL

REFERATY I KOMUNIKATY:

 • „Fundacje stypendialne duchowieństwa łacińskiej diecezji przemyskiej dla młodzieży wiejskiej w okresie autonomii galicyjskiej" dr Beata Lorens (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Ważniejsze inicjatywy duszpasterskie i patriotyczno - narodowe, ukierunkowane na rodzinę i młode pokolenie w sytuacji emigracyjnej" dr Magdalena Pluskota (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej - doświadczenia historyczne" dr Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg)
 • „Pomoc rodzinie i jednostce zagrożonej sektami. Doświadczenia północnoamerykańskie" dr Piotr Nowakowski (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym (zastosowanie metody empowermentu)" dr Jadwiga Daszykowska (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Doradztwo jako forma społeczno-pedagogicznego wsparcia dzieci z rodzin na odległość" dr Liudmyła Tomczuk (Uniwersytet Pedagogiczny, Czarniowce, Ukraina)
 • „Pomoc społeczno-pedagogiczna dzieciom z objawami dezadapatacji szkolnej" dr Iryna Petruk (Uniwersytet Pedagogiczny, Czarniowce, Ukraina)
 • „Kształtowanie tymczasowej opieki w warunkach pedagogicznego zaniedbania uczniów w młodszym wieku szkolnym wywodzących się z «rodzin na odległość»" mgr Natalia Kobiuk (Uniwersytet Pedagogiczny, Czarniowce, Ukraina)
 • „Formy wsparcia udzielonego dziecku z indywidualnym tokiem nauki w środowisku rodzinnym" dr Ewa Jakubiak-Zapalska (Kolegium Nauczycielskie, Radom)
 • „Obraz rodziny, sieroctwa i rodzinnych domów dziecka" mgr Karolina Radecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • „Stres reakcją dzieci i dorosłych w obliczu sytuacji trudnych" mgr Małgorzata Gorczyca (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg)
 • „Socjalizacja dzieci w warunkach opieki zastępczej: aspekty komunikacyjne" dr hab. Halina Bewz (Akademia Nauk Pedagogicznych, Kijów, Ukraina)
 • „Socjalno-pedagogiczna pomoc dzieciom rodziców wyjeżdżających zagranicę w celach zarobkowych" prof. dr hab. Daryna Peniszkewycz (Uniwersytet Pedagogiczny, Czarniowce, Ukraina)
 • „Pomoc psychologiczno-medyczna w sytuacjach kryzysowych po traumach oczu" dr Jarosław Peniszkewycz (Uniwersytet Pedagogiczny, Czarniowce, Ukraina)
 • „Sytuacja długotrwałego bezrobocia jako wyzwanie dla instytucji społecznych" mgr Monika Zdziech, dr Justyna Kula-Lic (Powiatowy Urząd Pracy, Leżajsk)
 • „Rodzina a problem bezrobocia" mgr Dorota Kawka (Urząd Miasta Częstochowy)
 • „O potrzebie wspomagania rodzin dotkniętych problemem przemocy" dr Anna Śniegulska (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
 • „Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w sytuacji trudnej" mgr Katarzyna Dziuba-Owsianka (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Zagadnienie profilaktyki stresu w zawodowym przygotowaniu pracowników socjalnych na Ukrainie" dr Wołodymyr Robak (Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Lwowskie Centrum)
 • „Narkotyki i co dalej? Pomoc dzieciom i młodzieży z problemem uzależnień i ich rodzinom" mgr Łukasz Kołomański (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • „Makro-, mezo- i mikroczynniki zjawiska demoralizacji płciowej nieletnich dziewcząt na Ukrainie" mgr Anna Szydełko (Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Lwowskie Centrum)

16.30 -18.00 SEKCJA NR 2A (SALA NR 4)

„Formy i metody pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej"

MODERATOR: ks. dr. prof. Andrzej Gretkowski, prof. KUL

REFERATY I KOMUNIKATY:

 • „Społeczna rehabilitacja niepełnoletnich w schronisku" prof. Swietłana Arhypowa (Czerkaski Narodowy Uniwersytet im. Bogdana Chmielnickiego, Czerkasy, Ukraina)
 • „Przygotowanie pracowników socjalnych do pracy profilaktycznej z rodzinami w sytuacjach kryzysowych" dr Gałyna Majboroda (Czerkaski Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego, Czerkasy, Ukraina)
 • „Pomoc dzieciom z rodzin emigrantów wyjeżdżających do pracy zagranicę jako aktualny kierunek pracy socjalno-pedagogicznej na Ukrainie" dr Tatiana Łogwynenko, dr Nina Gordijenko (Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet, Drohobycz, Ukraina)
 • „System opieki nad dzieckiem i rodziną we współczesnej Polsce. Rozwiązania środowiskowe i instytucjonalne" dr Marek Klimek (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Pomoc społeczna udzielana rodzinie niepełnej" dr Magdalena Remisz-Skrojna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • „Jak wychować dziecko i nie oszaleć?" mgr Barbara Marczuk (Psycholog kliniczny)
 • „Praca socjalna jako czynnik wsparcia rodziny w sytuacji choroby onkologicznej dziecka" dr Mirosława Gawęcka(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • „Hospicjum - instytucja społeczna przeszłości i przyszłości" dr Ewa Barnaś-Baran (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
 • „Wolontariat Hospicyjny jako forma rozwoju osobowości młodego człowieka" mgr Dorota Ciupińska (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
 • „Wolontariat w sprawie rodziny na przykładzie działalności Fundacji «Szczęśliwe dzieciństwo»" dr Justyna Truskolaska (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Wolontariat jako prolog do profesjonalnej pracy socjalnej z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych" dr Arkadiusz Marzec (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)
 • „Duszpasterstwo akademickie jako czynnik niesienia pomocy potrzebującym" ks. dr Bogdan Krempa (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Pomoc duszpasterska dzieciom z rodzin patologicznych" ks. dr Jerzy Zamorski (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Przedstawiciele środowiska lokalnego wobec problemów młodzieży" dr Marianna Powała (Wydział Nauk Społecznych, KUL Lublin)
 • „Pomoc dziecku i rodzinie wyzwaniem dla władz samorządowych i organizacji pozarządowych" dr Teresa Zbyrad (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozwiązywaniu kryzysów wieku dziecięco-młodzieżowego" mgr Barbara Szmyd (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Stalowa Wola)

16.30 - 18.00 SEKCJA NR 3 (SALA NR 2)

„Prawne aspekty świadczenia pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej"

MODERATOR: dr Sławomir Serafin

REFERATY I KOMUNIKATY:

 • „Standardy prawne świadczenia pomocy nieletnim w środowisku lokalnym w usamodzielnieniu" dr Irena Motow (Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź)
 • „Egzekucja administracyjna obowiązku szkolnego" dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Ingerencja sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską" dr Piotr Telusiewicz (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • "Ochrona więzi rodzinnych a tymczasowe aresztowanie" sędzia Robert Pelewicz (Sąd Okręgowy, Tarnobrzeg)
 • „Pomoc dziecku i rodzinie jako zadanie samorządu gminy" dr Lucyna Adamowska (UMCS, Lublin, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku)
 • „Prawo ucznia do pomocy materialnej w świetle przepisów oświatowych" dr Magdalena Pyter (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Źródła prawa dziecka w prawie publicznym" mgr Dominik Tyrawa (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Wykonywanie pracy zarobkowej przez dzieci na gruncie przepisów polskiego Kodeksu Pracy" mgr Iwona Kortylewska (UMCS, Lublin)
 • „Wpływ statusu prawnego osób współpracujących na zatrudnienie członków rodziny" mgr Iwona Długoszewska (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Kurator rodzinny - podstawy prawne i zakres działania" mgr Agnieszka Pyszny (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Pomoc dziecku krzywdzonemu" dr Agnieszka Suchocka-Mieszkuniec (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia)

16.30 - 18.00 SEKCJA NR 4 (SALA NR 5)

„Współczesna szkoła środowiskiem powstawania i rozwiązywania sytuacji kryzysowej"

MODERATOR: dr Justyna Kula-Lic

REFERATY I KOMUNIKATY:

 • „Sytuacje konfliktowe oraz ich rozwiązywanie przez uczniów w młodszym wieku szkolnym" dr Zuzana Holla (Katolicki Uniwersytet, Rużomberok, Słowacja)
 • „Rola współczesnej szkoły i nauczyciela w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży" dr Jan Mróz (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Szkolny program profilaktyki - szansą na skuteczne korygowanie problemów wychowawczych szkoły" dr Barbara Wolny (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Ryzyko samobójstw u dzieci i młodzieży - mit czy rzeczywistość ?" dr Justyna Kula-Lic (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Wpływ rodziny dysfunkcyjnej na rozwój trudności wychowawczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym" dr Roksolana Zozulak (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
 • „Wagarowanie jako wynik kryzysu współczesnej szkoły" dr Anna Fidelus (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • „Rodzice, nauczyciele i specjaliści wobec zjawiska negacji szkolnej gimnazjalistów" mgr Paweł Witek (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Rodzic versus Nauczyciel, Nauczyciel versus Rodzic" mgr Małgorzata Chojak (UMCS, Lublin)
 • „Podstępna przemoc. O psychologicznych aspektach przemocy psychicznej." mgr Magdalena Ruszel (WZNoS KUL, Stalowa Wola )
 • „Gimnazjum jako miejsce powstawania i występowania szczególnie trudnych problemów wychowawczych" dr Maria Kocór (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

16.30 - 18.00 SEKCJA NR 5 (SALA NR 13)

„Przestępstwo i kara jako źródła sytuacji kryzysowych"

MODERATOR: prof. dr hab. Irena Kurlak

REFERATY I KOMUNIKATY:

 • „Sukcesy i problemy w procesie resocjalizacji kobiet osadzonych w Areszcie Śledczym w Nisku" ppłk Sławomir Lubera, kpt. Simona Wojtowicz (Areszt Śledczy, Nisko)
 • „Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa" dr Filip Ciepły (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Mediacja między nieletnim sprawcą przestępstwa a ofiarą jako element poprawy winowajców" mgr Katrzyna Potaczała (Akademia Humanistyczno-Przyrodnicza Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • „Zawodowe przygotowanie pracowników socjalnych do stosowania sprawiedliwości naprawczej w pracy z dziećmi. Doświadczenia ukraińskie" dr Nina Hajduk (Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska")
 • „Mediacje rodzinne jako pomoc w sytuacji kryzysowej' mgr Magdalena Łuka (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
 • „Praca kuratora rodzinnego w resocjalizacji wagarujących uczniów gimnazjum" dr Danuta Grzesiak-Witek, mgr Paweł Witek (WZNoS KUL, Stalowa Wola )
 • „Przestępstwa seksualne kobiet" mgr Ewa Sosnowska (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)
 • „Formy i metody resocjalizacji przestępców z objawami psychopatii" mgr Agnieszka Seń-Tyrawa (WZNoS KUL , Stalowa Wola)

18.00 - 18.15 Przerwa

18.15 - 19.00 Podsumowanie konferencji (AULA IM. „SOLIDARNOŚCI") PROWADZĄCY: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL

SEKCJA 1 - MODERATOR: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

SEKCJA 2 - MODERATOR: dr hab. Roman Pelczar, prof. KUL

SEKCJA 2A - MODERATOR: ks. dr hab. Andrzej Gretkowski, prof. KUL

SEKCJA 3 - MODERATOR: dr Sławomir Serafin

SEKCJA 4 - MODERATOR: dr Justyna Kula-Lic

SEKCJA 5 - MODERATOR: prof. dr hab. Irena Kurlak

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2008, godz. 10:22 - Rafał Olko