Panie Jezu (…), daj nam doświadczyć cierpienia naszych podziałów (…) niech z naszych dusz i z naszych ust nieustannie płynie Twoja modlitwa o jedność chrześcijan, taką jakiej Ty chcesz, poprzez środki jakie Ty wybierasz.

Modlitwa francuskiego księdza, Paula Couturiera (1881-1953), katolickiego pioniera ruchu ekumenicznego

 

 

16 grudnia 2020 r. na KUL odbyła się konferencja prasowa związana z opublikowaniem przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan dokumentu pt. Biskup i jedność chrześcijan: vademecum ekumeniczne.

 

W konferencji udział wzięli ks. abp dr hab. Stanisław Budzik, Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP i Wielki Kanclerz KUL, ks. bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP oraz ks. prof. Przemysław Kantyka, Dziekan Wydziału Teologii KUL i ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL, Kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL.

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020, godz. 14:34 - Ewa Zięba