Konferencja - Niepełnosprawność wczoraj i dziś

Planuje się zorganizowanie konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 roku. Konferencja ta ma na celu propagowanie postępów osiągniętych przez środowisko naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL) w kwestii integracji osób z niepełnosprawnością. Temat zostanie przedstawiony w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia, aktualne badania, prace i projekty, a także planowane kierunki działań. Ważne będzie interdyscyplinarne podejście do problemu, które pozwoli na pełniejsze i bardziej wszechstronne zaprezentowanie zagadnienia, co będzie miało większe znaczenie dla społeczeństwa.

 

Program Konferencji

Moduł Temat Liczba uczestników
Ekspercki Popularyzacja osiągnięć naukowych 20
Doktorancki Popularyzacja wyników badań 15
Studencki Prezentacja znaczenia osób z niepełnosprawnością 50
Szkoleniowy Warsztaty świadomościowe 30

 

Projekt zakłada, że uczestnicy konferencji będą pochodzić z różnych grup zawodowych i instytucjonalnych, takich jak kadra badawcza, badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna KUL, studenci, pracownicy administracyjni oraz goście z innych uczelni, z którymi KUL współpracuje, między innymi Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Konferencja przyczyni się do integracji środowisk naukowych KUL z osobami z niepełnosprawnościami, co jest wartością dodaną projektu, którą wspiera wyjazdowa formuła konferencji.

 

Projekt zakłada realizację następujących celów:

  • Upowszechnienie osiągnięć naukowych pracowników KUL z różnych dyscyplin naukowych dotyczących zagadnień związanych z niepełnosprawnością
  • Zwiększenie świadomości wśród studentów, doktorantów i pracowników KUL o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
  • Wypracowanie nowych metod i zasad pracy z osobami z niepełnosprawnościami
  • Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami czynnych uczestników
  • Wzajemna integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim

 

 
 
Kontakt

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona