Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Instytut Prawa

mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą konferencję naukową pt.

Rodzina w prawie

która odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2007 r.,

na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL JP II w Stalowej Woli,

Auli Uniwersyteckiej im. "Solidarności"
ul. Ofiar Katynia 8a


Program konferencji

9.00 - Msza Święta
10.15 - Rozpoczęcie Konferencji - Ks. Prof. dr hab. Jan Zimny - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL JP II w Stalowej Woli

Część I
Ingerencja we władzę rodzicielską

- prowadzenie ks. dr Zdzisław Jancewicz

10.25 - 11.05 - Prof. dr hab. Marek Andrzejewski - Instytut Nauk Prawnych PAN w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński - Problem ingerencji we władzę rodzicielską
11.05 - 11.35 - Wiesława Stelmaszczuk - Taracha - Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie - Zakres ingerencji sądu we władzę rodzicielską - spojrzenie sędziego
11.35 - 12.05 - Iwona Iwaniak - Burska - Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie - Uprawnienia rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej w postępowaniu sądowym
12.05 - 12.30 - Przerwa na Kawę


Część II
Problem alimentacji

- prowadzenie mgr Piotr Telusiewicz

12. 30 - 13.00 - Prof. dr hab. Henryk Cioch - Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II - Fundusz alimentacyjny
13.00 - 13.20 - Ks. Bp. Prof. dr hab. Andrzej Dzięga - Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II - O istocie obowiązku alimentacyjnego
13.20 - 13.30 - Ks. dr Zdzisław Jancewicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II - Obowiązek alimentacyjny rodziców względem studenta


Część III
Wspólnota małżeńska

- prowadzenie ks. dr Zdzisław Jancewicz

13.40 - 13.50 - Dr Marta Greszata - Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II - Różnica charakterów i umysłowości a niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej
13.50 - 14.00 - Mgr Piotr Telusiewicz - WZNoS KUL JP II w Stalowej Woli - Zasada wspólnoty małżeńskiej w KRO.
14.00 - 14.10 - Mgr Agnieszka Ogrodnik - WZNoS KUL JP II w Stalowej Woli - Problem określenia pojęcia: „pożycie małżeńskie"
14.10 - 14.20 - Ks. mgr Paweł Bednarski - Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II - Osoby uprawnione do zaskarżenia małżeństwa w porządku kanonicznym
14.20 - 14.40 - Mgr Odeta Norkute - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie - Kierunki przygotowania młodzieży do zakładania rodziny i życia w rodzinie na Litwie

14.20 - 15.10 - Dyskusja - - prowadzenie mgr Piotr Telusiewicz
15.10 - Zamknięcie obrad
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2007, godz. 17:56 - Rafał Olko