Pierwsze Janowskie Dni Rodziny

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

„Rodzina wielodzietna – koszt czy życiowa inwestycja?”

14 listopada 2014 r. Janów Lubelski

 

Program Konferencji:

 

9.00-9.30        Rejestracja uczestników

9.30-9.45        Otwarcie konferencji i powitanie gości

 

Obrady plenarne:

9.45-10.00    Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (UMCS Lublin) Rodzina wielodzietna jako środowisko socjalizacji dziecka

10.00-10.15  Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL (KUL Lublin) Wartości w rodzinie

10.15-10.30  Dr Anna Witkowska-Paleń (KUL Stalowa Wola) Rodziny wielodzietne w Polsce. Analiza socjologiczna

10.30-10.45  Dr Marta Komorska (UMCS Lublin) Polityka prorodzinna na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym. Ocena programów na rzecz rodzin wielodzietnych

10.45-11.00  Dr Elżbieta Napora (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Problemy i zagrożenia dla rodzin wielodzietnych

11.15-11.30  Dr Ewa Miszczak (UMCS Lublin) Rodzina wielodzietna i wielopokoleniowa – specyfika, zadania, możliwości, problemy

11.30-11.45  Dr Elżbieta Kościńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Rodzina wielopokoleniowa w światle opinii seniorów

 

11.45-12.15    Przerwa kawowa

 

12.15-12.30  Dr Katarzyna Błaszczuk (Uniwersytet Rzeszowski) Rodzina wielodzietna w środowisku lokalnym na przykładzie miasta Rzeszowa

12.30-12.45  Mgr Mirosław Przewoźnik (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie) Organizacja wsparcia rodzin wielodzietnych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia programów osłonowych

12.45-13.00  Mgr Stanisław Białek (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku) Sytuacja rodzin wielodzietnych na terenie gminy Dzwola

13.00-13.15 Mgr Paweł Wiśniewski (UMCS Lublin) Rodzina w systemie pomocy społecznej

13.15-13.30 Mgr Anna Mazur (KUL Lublin) Asystent rodziny jako jedna z form pomocy rodzinie wielodzietnej

13.30-13.45  „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Efekty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych w powiecie janowskim.

13.45-14.00  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Moja rodzina”

14.00-14.15 Podsumowanie konferencji i dyskusja

 

14.15   Obiad

 

Patronat naukowy:

Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katedra Makrostruktur Społecznych, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

 

Komitet naukowy:

Ks. Prof. hab. Marian Nowak

Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska

Prof. dr hab. Yurij Paczkowski

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący komitetu: mgr Anna Mazur

Członkowie:   dr Anna Witkowska-Paleń

dr Marta Komorska

mgr Paweł Wiśniewski

mgr Magdalena Kolasa

 

Organizatorzy:

Gmina Janów Lubelski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2014, godz. 17:50 - Rafał Podleśny