II Janowskie Dni Rodziny

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Rodzina wielopokoleniowa – łączy, uczy, wspiera”

9 października 2015 r. Janów Lubelski

Janowski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II

 

Program konferencji:

9.00-9.45 Rejestracja uczestników

9.45-10.00 Otwarcie konferencji i powitanie gości

 

Obrady plenarne:

10.00-10.20 Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, emer. prof. UMCS (PWSZ Płock) Relacje rodzice – dorosłe dzieci w fazie samodzielności

10.20-10.40 Dr Bogdan Więckiewicz (KUL Stalowa Wola) Znaczenie rodziny wielopokoleniowej wczoraj i dziś

10.40-11.00 Dr Anna Witkowska-Paleń (KUL Stalowa Wola) Kryzys rodziny wielopokoleniowej we współczesnej Polsce?

11.00-11.20 Dr Jan T. Mróz (KUL Stalowa Wola) Wychowawcze oddziaływanie rodziny wielopokoleniowej na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka

11.20-11.40 Przerwa kawowa

11.40-12.00 Dr Katarzyna Błaszczuk (Uniwersytet Rzeszowski) Proces socjalizacji dziecka w rodzinie wielopokoleniowej

12.00-12.20 Dr Magda Urbańska (Uniwersytet Rzeszowski) Miejsce seniorów w rodzinie na przykładzie wybranych podręczników szkolnych

12.20-12.40 Dr Marta Komorska (WSPiA Lublin) Przygotowanie do starości jednostek i społeczeństwa

12.40-13.00 Mgr Anna Mazur (KUL Lublin) Konferencja Grupy Rodzinnej jako forma pomocy w rodzinie wielopokoleniowej

13.00-13.20 Mgr Paweł Wiśniewski (UMCS Lublin) Instytucje zatrudnienia socjalnego ważnym elementem systemu wsparcia rodzin wielopokoleniowych

13.20-13.40 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Sprzedawcy wspomnień”

13.40-14.00 Podsumowanie konferencji i dyskusja

14.00 Obiad

 

Patronat naukowy:

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Instytut Pedagogiki. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Komitet naukowy:

Prof. ks. dr hab. Marian Nowak (KUL Lublin)

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL (KUL Stalowa Wola)

dr hab. Wojciech Misztal (UMCS Lublin)

dr Barbara Wolny (KUL Stalowa Wola)

dr Sylwia Pelc (rektor WSI-E Rzeszów)

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący komitetu: mgr Anna Mazur

Członkowie:

dr Anna Witkowska-Paleń

mgr Paweł Wiśniewski

 

Organizatorzy:

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

Gmina Janów Lubelski

 

Sponsorzy:

Bank BGŻ Oddział w Janowie Lubelskim

„Prima” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Rodziewicz w Janowie Lubelskim

 

Program konferencji w wersji PDF

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015, godz. 17:20 - Rafał Podleśny