KOMUNIKAT 1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Katedra Pedagogiki Ogólnej

 

Redakcja Kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”

Stalowowolskie Studia KUL Jana Pawła II

 

Instytut Teologiczny w Sandomierzu

 

Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Medyczny

Instytut Fizjoterapii, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

 

Uniwersytet Śląski

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Instytut Nauk o Edukacji

 

Prešovská Univerzita v Prešove,

Gréckokatolícka Teologická Fakulta

Katedra Filozofie a Religionistiky

 

Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Bratislave

Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Katedra Sociálnej Práce

 

Vytautas Magnus University

Faculty of Catholic Theology

 

zapraszają na

II Międzynarodową Konferencję Naukową

STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

na temat:

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń

która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 roku

na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli,

ul. Ofiar Katynia 6.

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Teologiczne

 

Patronat medialny: Stella Telewizja Kablowa

  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Dr Jadwiga Daszykowska, WZNoS w Stalowej Woli

Dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL, WZNoS w Stalowej Woli

Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Prešovská Univerzita v Prešove

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Dr n. med. Małgorzata Marć, Uniwersytet Rzeszowski

Dr n. med. Monika Binkowska-Bury, Uniwersytet Rzeszowski

Dr n. med. Beata Penar-Zadarko, Uniwersytet Rzeszowski

Dr n. med. Jan Gawełko, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Dorota Szumna, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Ewa Barnaś-Baran, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Julian Skrzypiec, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Arkadiusz Wąsiński, WSA w Bielsku Białej

Dr Marek Ziemba, PWSZ w Tarnobrzegu

Mgr Ewa Gładysz, AHE w Łodzi

Mgr Maria Misik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ks. dr Andrzej Łuczyński, KUL Jana Pawła II

Dr Magdalena Łuka, WZNoS w Stalowej Woli

Dr Mirosław Rewera, WZNoS w Stalowej Woli

Dr Justyna Truskolaska, WZNoS w Stalowej Woli

Dr Bogdan Więckiewicz, WZNoS w Stalowej Woli

Dr Jan Mróz, WZNoS w Stalowej Woli

Mgr Marzena Kogut, WZNoS w Stalowej Woli

Mgr Rafał Podleśny, WZNoS w Stalowej Woli

Członkowie Komitetu Naukowego:

Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Panuś, Prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Prof. dr. Eugenijus Danilevičius, Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa

Prof. dr. Biruté Obeleniené, Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa

Doc. dr. Benas Ulevičius, Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa

Rev. prof. (hp) dr. Andrius Narbekovas, VytautasMagnusUniversity, Kowno, Litwa

Associated Professor, Dr. phil., Velga Vēvere, the UniversityCollege of Economics and Culture, Ryga, Łotwa

Dr hab, Prof, PhD, Liliya Morska, TernopilNationalPedagogicalUniversity, Ukraina

PaedDr. ThDr. Monika Slodičková, PhD., Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja

Doc. PaedDr. ThDr. Andrej Slodičká, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja

Dr hab.Mirosław Kowalski, Prof. UZ, Zielona Góra

Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Sekcja w Tarnowie

Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Borutka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Teologiczny w Bielsku Białej

Dr hab. Urszula Szuścik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN/ WSA w Bielsku Białej

Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, WZNoS w Stalowej Woli

Prof. dr hab. Nella Nyczkało, WZNoS w Stalowej Woli

Prof. dr hab. Roman Pelczar, WZNoS w Stalowej Woli

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL, WZNoS w Stalowej Woli

Dr Barbara Wolny, WZNoS w Stalowej Woli

Dr Piotr Nowakowski, WZNoS w Stalowej Woli

Założenia konferencji:

Problematyka cierpienia i śmierci z jednej strony jest marginalizowana w debacie publicznej i prywatnej, z drugiej zaś, jest ona powszechna, na przykład w przekazie medialnym, w dyskusjach na temat aborcji, eutanazji, itp. Niekiedy „oswajanie śmierci” przybiera niepożądane formy, rodzi problemy w jej postrzeganiu i rozumieniu jej sensu. Cierpienie człowieka bywa obojętne współczesnemu światu i cywilizacji konsumpcji, śmierć jako element życia wzbudza strach.

 

Przedmiotem konferencji jest ujęcie problematyki cierpienia i śmierci człowieka we współczesnych realiach społeczno-kulturowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń naukowych w kontekstach: antropologicznym, filozoficznym, etycznym, teologicznym, psychologicznym, pedagogicznym socjologicznym, medycznym i prawnym.

 

Rozważania obejmują następujące obszary:

1.      Konceptualizacja cierpienia i śmierci a kontekst życia

2.      Współczesne „oswajanie śmierci” słowem i obrazem

3.      Jakość życia człowieka w cierpieniu i obliczu śmierci

4.      Formy i zakres pomocy człowiekowi cierpiącemu i umierającemu

5.      Człowiek wobec „tabu cierpienia i śmierci” i „kultury śmierci”

6.      Prawa człowieka a cierpienie, umieranie i śmierć

7.      Tanatologia biblijna, patrystyczna

 

Temat wystąpienia (referatu) w języku polskim i angielskim wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim proszę zgłosić do dnia 31maja 2012 roku.

 

Przewidywany czas wystąpienia w sesji plenarnej to ok. 20 min., natomiast na prezentację referatu
w sekcjach przewidziano ok. 10-15 min.

 

Termin nadsyłania artykułów do dnia 31 września 2012 roku.

 

Szczegółowy program konferencji zostanie do Państwa przesłany na początku czerwca b.r.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji:

 Dr Jadwiga Daszykowska, e-mail: jdaszykowska3@gmail.com

 

Wymogi w zakresie przygotowania artykułu zostaną przesłane wraz z komunikatem 2.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i dyskusji!

 

Organizatorzy

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 07:50 - Mirosław Rewera