Plakat konferencji Tajemnice_Opatowa

miasto Opatów (
oficjalna strona www)

Konferencja (fotogaleria)


 

Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich
(Instytut Historii KUL JP II)

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL

    

Tajemnice Opatowa

 

25 maja 2007

(Collegium Jana Pawła II sala C-1031)

 

Patronat:

Starosta Opatowski Kazimierz Kotowski


PROGRAM SESJI

10.00

Przywitanie gości i rozpoczęcie sesji

 

Moderator: Jacek Pożarowszczyk (prezes KNHS KUL)

10.30

dr Marek Florek - Początki Opatowa w świetle badań archeologicznych

10.45

prof. Czesław Deptuła - Wokół Żmigrodu opatowskiego

11.00

dr Zbigniew Piłat - Biskupstwo opatowskie i sprawa św. Stanisława

11.40

prof. Leszek Wojciechowski - Bartłomiej Anglik a Bartłomiej z Pragi - zagadnienie tożsamości postaci

12.00

Artur Lis (KNHS KUL) - Kanonicy opatowscy na liście świadków dokumentu Leszka Białego z 1206 roku

12.20

Dyskusja

12.45-13.30

Przerwa (pokaz filmu o kolegiacie opatowskiej)

 


 

Moderator: Agnieszka Pomarańska (KNHS KUL)

13.30

prof. Tomasz Panfil - Herby opatowskie - próba interpretacji

14.10

prof. Jan Ptak - Treści historyczno-państwowe w wystroju malarskim kolegiaty opatowskiej

14.30

mgr Monika Panfil - Arbor vitae. Gotycki krucyfiks z klasztoru O.O. Bernardynów w Opatowie

14.50

dr Leszek Poniewozik - Kapituła opatowska na tle kapituł kolegiackich średniowiecznej diecezji krakowskiej

15.10

dr Piotr Plisiecki - Między legendą a rzeczywistością - czyli w poszukiwaniu św. Marcina z Tours

15.30

Dyskusja

15.45

Podsumowanie i zakończenie sesji

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2007, godz. 17:04 - Dariusz Prucnal