Instytut Socjologii KUL Jana Pawła II

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

Konferencja NAUKOWA

Tradycja i Współczesność

                                                                                     90-lecie socjologii w KUL

24-25 listopada 2008

 


 

Poniedziałek - 24.11.2008

10.00- 10.30 - Otwarcie konferencji

Marszałek Województwa Lubelskiego dr Krzysztof Grabczuk

J.M. Rektor KUL ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Wilk

Dziekan WNS prof. zw. dr hab. Andrzej Sękowski

Dyrektor IS ks. dr hab. Stanisław Fel

Przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTS mgr Jan P. Gałkowski

 

 

CZĘŚĆ I

Rola ks. Alexandra Wóycickiego w rozwoju polskiej socjologii

 

10.30 - 12.00

prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski (UMK):

Ks. Alexandra Wóycickiego droga do socjologii i twórczość na tle pokolenia organizującego naukę w odrodzonej Rzeczypospolitej

prof. dr hab. Stanisław Kosiński (UMCS / WSPA):

Rola ks. Alexandra Wóycickiego w narodzinach socjologii lubelskiej i rozwoju polskiej socjologii

o. prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE (KUL)

Ks. Alexander Wóycicki jako polityk społeczny

mgr Anna Szkoła (KUL)

Ks. Alexandra Wóycickiego badania nad wielkoprzemysłową klasą robotniczą

i ich kontynuacja w polskiej socjologii

 

12.00 - 13.00

Dyskusja

 

13.00 - Obiad (stołówka akademicka)

 

CZĘŚĆ II

Od Sekcji Społecznej do Instytutu Socjologii - Sylwetki Profesorów

 

15.00

Ks. prof. zw. dr hab. Franciszek Mazurek: Czesław Strzeszewski - twórca lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej

Prof. zw. dr hab. Piotr Kryczka: Jan Turowski w czasach przełomowych socjologii w KUL

Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański: Socjologia religii w ujęciu ks. Władysława Piwowarskiego

 

16.10

Przerwa na kawę

 

16.30 - 17.00

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk: Ks. Joachim Kondziela - nauczyciel i wychowawca
Prof. zw. dr hab. inż. Sławomir. Partycki: Zasady społeczne a gospodarka w perspektywie dorobku naukowego Jerzego Ozdowskiego
Prof. dr hab. Krzysztof Motyka: Hanna Waśkiewicz - Od prawa naturalnego ku prawom człowieka

 

17.30 - 18.30

Dyskusja

 

18.30

Kolacja (stołówka akademicka)

 

 

Wtorek - 25.11.2008

 

CZĘŚĆ III

 

Instytut Socjologii KUL AD 2008

 

9.00-10.15

Prace badawcze w katedrach Instytutu Socjologii KUL

Sesja I

1. Prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki: Działanie gospodarcze w projekcji współczesnej

teorii socjologicznej

2. Ks. dr hab. Jan Szymczyk: W stronę realizacji zasady komplementarności

3. Prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv.: Tożsamość społeczno-kulturowa i komunikacja społeczna

4. Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański: Socjologia a moralność

5. Prof. dr hab. Mariusz Zemło: Wokół wiedzy i szkoły

6. Dr Jadwiga Plewko: Etniczność - Migracje - Polonia. Działalność Katedry Socjologii Grup Etnicznych KUL

7. Ks. dr Leon Smyczek: Socjologia a religia

8. Dr Małgorzata Szyszka: Katedra Socjologii Rodziny i Wychowania w KUL - dydaktyka i prace badawcze

 

Przerwa

 

10.30-12.00

Sesja II

9. Prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE: Troska o podmiotowość osoby i wspólnoty w polityce społecznej

10. Prof. dr hab. Krzysztof Motyka: U źródeł polskiej socjologii prawa

11. Ks. dr hab. Stanislaw Fel: Osoba w społeczeństwie i gospodarce oraz jej prawa.

12. Dr hab. Arkadiusz Jabłoński: Między personalizmem chrześcijańskim a obiektywizmem krytycznym.

13. Dr hab. Andrzej Podraza: Polska w procesie transformacji wewnętrznej i środowiska

międzynarodowego: profil badawczy Katedry Politologii

14. Dr Ewa Albińska: Dynamiczny rozwój socjologii rozwoju regionalnego i samorządu terytorialnego

14 a. Dr Michał Skrzypek: Socjologia zdrowia, choroby i medycyny w Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim na tle tradycji subdyscypliny w Polsce

 

 

12.00 -13.00 - Dyskusja

 

13.00 - Obiad (stołówka akademicka)

 

CZĘŚĆ IV

Kondycja współczesnej socjologii polskiej

 

14.30

Prof. zw. dr hab. Janusz Mucha

Socjologia polska po przemianach ustrojowych końca lat osiemdziesiątych. Kilka spostrzeżeń

 

15.45

przerwa na kawę

 

16.00

Panorama obszarów badawczych socjologii w Polsce - panel dyrektorów Instytutów Socjologii

Panel poprowadzi:

Prof. zw. dr hab. Jolanta Kulpińska (UŁ, przewodnicząca Konferencji Instytutów

Socjologii)

Udział wezmą m.in.:

Ks. dr hab. S. Fel (KUL); Prof. zw. dr hab. Piotr Gliński Przewodniczący Zarządu Głównego PTS; Dr hab. Marek Kucia (UJ); Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (UMCS); Dr Tadeusz Szawiel (UW); Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ); Prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (UŁ); Dr hab. Grzegorz Zabłocki (UMK); Dr hab. Maria Zielińska (UZ)

 

18.20

Podsumowanie i zakończenie konferencji: ks. dr hab. S. Fel, mgr J.P. Gałkowski

 

18.30

Jubileuszowy bankiet (stołówka akademicka)

 

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewodztwa Lubeslkiego dr Krzysztof Grabczuk

J.M. Rektor KUL ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Wilk

Dziekan WNS KUL prof. zw. dr hab. Andrzej Sękowski

 

Komitet Programowy:

Ks. prof. dr hab. Mariański

Ks. dr hab. S. Fel

Prof. dr hab. S. Kosiński

Prof. dr hab. S. Wójcik

 

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Janina m. Zabielska - sekretarz

Mgr Maria Mazurek-Olszowy

Mgr Jan Gałkowski

 

Miejsce konferencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Jan Pawla, sala C-1031, X piętro

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Instytut Socjologii KUL

Al. Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Tel./ Fax: 081 445 33 55,

e-mail: instytut.socjologii@kul;lublin.pl, jmzabielska@kul.lublin.pl

 

 

 

 

plakat.pdf

Autor: Janina Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2008, godz. 17:35 - Janina Zabielska