II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”

4 luty 2017 – Jasło

Organizatorzy:

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Jaśle

oraz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk i Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

KOMUNIKAT NR 1

 

Szanowni Państwo!

 

Po raz drugi Wydział Zamiejscowy AHE w Jaśle wraz z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli serdecznie zaprasza Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą Specjalnym potrzebom edukacyjnym ucznia w szkole.

 

Konferencję poświęcamy tematom bliskim nie tylko teoretykom edukacji, ale również praktykom – wychowawcom, pedagogom i wszystkim osobom zaangażowanym w proces wychowania i nauczania dziecka w szkole. Naszym celem jest nie tyko wymiana cennych doświadczeń ale również wzrost wiedzy i umiejętności związanych z pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Pragniemy pochylić się nad każdym uczniem potrzebującym specjalnych metod pracy, zarówno nad tym, który z powodu niepełnosprawności posiada orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego, jak również nad tym, który indywidualnego podejścia wymaga z uwagi na ponadprzeciętną sprawność procesów poznawczych. Refleksje i doświadczenia dotyczyć będą całego procesu edukacji dziecka w szkole – od działań profilaktycznych, poprzez diagnozę potrzeb, aż do programu wsparcia i konkretnych metod pracy.

 

Mamy nadzieję, że ten niezwykle ważny społecznie temat, podobnie jak w przypadku I Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej w Jaśle, wzbudzi szerokie zainteresowanie.

 

GŁÓWNE OBSZARY ROZWAŻAŃ:

  1. Normalizacja, integracja, inkluzja – przeszłość i przyszłość edukacji włączającej.
  2. Diagnozowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych – problemy i ich rozwiązania.
  3. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole.
  4. Uczeń zdolny – jak go rozpoznać i jak z nim pracować?
  5. Całościowe zaburzenia rozwoju dziecka – rozpoznanie i praca z dzieckiem w warunkach szkolnych.

Zapraszamy do dyskusji zarówno teoretyków jak i praktyków edukacji. Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu, które, mamy nadzieję, nie tylko zaowocuje wymianą doświadczeń i spotkaniem na konferencji podsumowanej publikacją, ale przyczyni się również do wzrostu wiedzy i umiejętności, oraz otworzy kolejne pola badawcze.

 

Przewidujemy referaty w sesji plenarnej oraz wystąpienia w formie komunikatów z badań i głosów w dyskusji podczas obrad w sekcjach. Zachęcamy także do wystąpień warsztatowych.

 

Z nadzieją, że nasza propozycja i tym razem Państwa zainteresuje, i że będziemy Państwa ponownie gościć w Jaśle, pozostajemy z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Dr Barbara Wolny, Dr Angelika Bąk, Dr Małgorzata Lis, Dariusz Forystek

 

Informacje ogólne

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr Barbara Wolny, KUL WZPiNoS w Stalowej Woli,AHE Jasło

Dr Małgorzata Lis, AHE Jasło

Dr Angelika Bąk, AHE Jasło

Dariusz Forystek, AHE Jasło

 

Sekretarze konferencji:

Barbara Budziak

Anna Placek

Czas i miejsce konferencji:

04.02.2017r. (sobota) godzina 9:30 do 14:00

Wydział Zamiejscowy AHE w Jaśle

Ul. Szkolna 38

38-200 Jasło

 

Ustalenia organizacyjne:

1. Zgłoszenia udziału w konferencji (oddzielnie dla każdego uczestnika) wraz z tytułem wystąpienia/prezentacji podczas konferencji należy przesłać na adres organizatora do 15 stycznia 2017 r. za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://wydarzeniajaslo.ahe.lodz.pl/

2. przewidujemy wpisowe w 3 wysokościach:

 150 złotych – udział czynny (wystąpienie, publikacja, certyfikat, przerwy – obiadowa i kawowa)

 60 złotych – udział bierny dla osób spoza AHE (udział w konferencji potwierdzony certyfikatem, przerwy – obiadowa i kawowa)

 20 złotych – udział bierny dla studentów AHE i KUL (udział w konferencji potwierdzony certyfikatem, przerwa kawowa)

3. Informacje na temat płatności otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po rejestracji

4. Do zgłoszenia prezentacji podczas konferencji (formularz elektroniczny) należy dołączyć w karcie zgłoszenia tezy swojego wystąpienia.

5. Czas trwania wystąpień: komunikatów z badań 15 min., referatów 20 min.

6. Program konferencji zostanie przesłany w terminie do 25 stycznia 2017 roku.

 

Dodatkowe informacje i adresy kontaktowe:

 Telefon: 13 42 61 360

 Poczta elektroniczna: konferencjajaslo@ahe.lodz.pl

 Adres: 38-200 Jasło, ul. Szkolna 38

20170103

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2017, godz. 15:35 - Rafał Podleśny