Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania WZNoS KUL w Stalowej Woli

oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

 Diecezji Radomskiej i Sandomierskiej,

 

 

zapraszają

psychologów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, katechetów, wychowawców, rodziców oraz wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z wychowaniem młodego pokolenia

 

na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

 „WALOR CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WYCHOWANIA”

CZWARTEK, 26 kwietnia 2012, Sala MSCDN przy ul. Kościuszki 5a

 w Radomiu

 

PATRONAT HONOROWY

Ks. Bp Dr Henryk Tomasik - Ordynariusz Diecezji Radomskiej

 

PATRONAT NAUKOWY

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL JPII w Stalowej Woli

Polskie Towarzystwo Teologiczne

 

Cel konferencji: Wychowanie chrześcijańskie jako antidotum na współczesne kryzysy pedagogiczne.

 

PROGRAM KONFERENCJI

13.30 Rejestracja uczestników

14.00 Otwarcie konferencji  - mgr Bogusław Tundzios (kierownik  MSCDN Wydział w Radomiu)

14.10 Wprowadzenie – ks. bp dr Henryk Tomasik – Ordynariusz Diecezji Radomskiej

Sesja Pierwsza

Przewodniczy: ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL (kierownik Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania WZNoS KUL w Stalowej Woli; Delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego)

14.30  „Wychowanie do budowania relacji interpersonalnych”-  prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny UKSW Warszawa)

14.55 „Biec pewnie ku wyznaczonej mecie (por. Flp 3,14) – wskazania wychowawcze Apostoła Narodów -  ks. dr Jacek Kucharski ( IT UKSW, Radom; Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej)

15.20 „Uczenie miłości jako fundament wychowania chrześcijańskiego”- ks. dr Marek Dziewiecki (IT UKSW Radom)

15.45 „Metoda żetonowa jako system motywacyjny w wychowaniu” - dr Oxana Marcyniak-Dorosz  (IT Lwów –Ukraina)

16.10 „Wpływ rodziny pochodzenia na związek małżeński oraz wychowanie młodego człowieka” - mgr Aneta Lutomska (WSNS Lublin oraz Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy)  

16.35 – 16.50 Dyskusja

16.50-17.00 Przerwa

Sesja Druga

Przewodniczy: - dr Jolanta Strojek ( IT UKSW Radom, konsultant ds. religii MSCDN, Radom)

17.00 „Wychowanie do dojrzałej duchowości” - ks. dr Marek Tatar (UKSW Warszawa)

17.25 „Pięknie się różnić, czy patriotyzm na cenzurowanym”- ks. dr Jacek Uliasz  (IT Lwów-Ukraina)

17.50  „Aksjologiczne aspekty wychowawcze w katechezie dzieci    z niepełnosprawnością intelektualną” - ks. dr Bogdan Krempa (adiunkt w Katedrze PPiTW, WZNoS KUL  Stalowa Wola)

18.05  „Fenomen Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA jako forma nowej ewangelizacji w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II”- dr Ewa Sęk (adiunkt w katedrze PPiTW, dyrektor Katolickiego Domu Kultury „Arka” w Racławicach k. Niska)

18.20 Komunikat: „Myśl pedagogiczna bł. Jana Pawła II ukazana na łamach kwartalnika WZNoS KUL  „Społeczeństwo i Rodzina” w latach 2007-2012” – mgr Magdalena Kempa (doktorantka KUL, mgr pedagogiki i teologii)

18. 35-18.50  Dyskusja

18.50 Podsumowanie i  zakończenie konferencji- mgr Bogusław Tundzios

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.04.2010 r., tel. (048) 3621579, fax (048) 3624490, e-mail: radom@mscdn.edu.pl (karta zgłoszenia do pobrania tutaj) lub drjack@poczta.onet.pl  bądź też  w dniu konferencji. Udział
w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują potwierdzenie uczestnictwa.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2012, godz. 01:06 - Rafał Podleśny