Zaproszenie do udziału w seminarium naukowym z cyklu "Badania i polityka edukacyjna"

 

 JAK POMÓC NAUCZYCIELOM W PRZEKAZYWANIU MŁODZIEŻY WARTOŚCI?

WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

 

Lublin, Hotel Victoria, 8–9 marca 2011 r.

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie

europ_stol_kul_400

Komitet organizacyjny:


prof. Jerzy Bartmiński (UMCS), prof. Krzysztof Biedrzycki (UJ, IBE), prof. Krystyna Chałas (KUL), prof. Jolanta Choińska-Mika (UW), prof. Michał Federowicz (IFiS PAN, IBE), prof. Bogumiła Kaniewska (UAM), prof. Stefan Mieszalski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie), ks. prof. Marian Nowak (KUL), prof. Jadwiga Puzynina (UW), prof. Dariusz Rott (UŚ, PAU), prof. Stefan Sawicki (KUL), prof. Andrzej Tyszczyk (KUL), ks. prof. Alfred Wierzbicki (Instytut Jana Pawła II KUL), prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW), prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL) – przewodniczący

 

więcej

program

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2011, godz. 10:10 - Agata Poręba