STUDIA NAD WIEDZĄ

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

WIEDZA-WŁADZA"

Lublin, 19-20 listopada 2008 r.

ORGANIZATORZY

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL

Katedra Filozofii Społecznej KUL

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL

 

Miejsce Obrad: sala nr 737 Collegium Jana Pawła II

 

ŚRODA

19 LISTOPADA, COLLEGIUM JPII, s. 737

 

 

10.00 Otwarcie konferencji:

Dziekan WNS KUL prof. dr hab. Andrzej Sękowski

Przywitanie uczestników:

Dyrektor IS KUL ks. dr hab. Stanisław Fel

 

 

10.15-11.40

prof. dr hab. Marek Żyromski (UAM), Zarys koncepcji wiedza-władza w ujęciu historycznym, socjologicznym i politologicznym

prof. dr hab. Jan Poleszczuk (UwB), Typy wiedzy i relacje władzy

prof. dr hab. Lech Zacher (Akad. L. Koźmińskiego) Biowładza i biopolityka

dr Lech Nijakowski (UW), Biowładza w późnej nowoczesności

 

11.40-12.00 Przerwa

 

12.00-13.00

dr Michał Kaczmarczyk (UG), Paradoksy władzy w socjologii Talcotta Parsonsa

dr Krzysztof Piróg (KUL), Wiedza a władza w ujęciu Michela Foucaulta

mgr Cezary Hunkiewicz (KUL), Strategie przezwyciężania sporu naturalizm - antynaturalizm

13.00-13.30 Dyskusja

 

13.45-14.45 Obiad

 

15.00-16.30

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (UJ), Usłużna socjologia, czyli o socjologii na usługach polityki

dr Joanna Bielecka-Prus (WSPA, Lublin), Społeczne role socjologów w PRL

dr Paweł Ćwikła (UŚ), Szkodliwa wiedza albo władza ignorancji

dr Robert Pyka (UŚ), Między demokracją opinii a demokracją wiedzy - w poszukiwaniu tej prawdziwej

 

16.30-16.50 Przerwa

 

 

16.50-18.40

dr Marcin Gacek (UŚ), Współczesna kampania wyborcza - między wiedzą a emocjami

mgr Tomasz Peciakowski (KUL), Walka o władzę nad dyskursem publicznym w Polsce na przykładzie sporu o "Okrągły Stół"

mgr Michał Dybaczewski (KUL), O (nie)wiedzy w polskiej polityce w świetle doniesień prasowych

mgr Piotr Kulas (WSzB, Dąbrowa Górnicza), Wiedza, pamięć i tożsamość. Kilka uwag o etosie obywatelskim w Polsce

dr Tadeusz Kowalewski (PB), Dystans do władzy w polskim szkolnictwie

18.40-19.00 Dyskusja

 

19.30 Kolacja

 

CZWARTEK

20 LISTOPADA, COLLEGIUM JPII, s. 737

 

9.00-10.50

prof. dr hab. Kazimierz Kondrat (UwB), Dylematy wiedzy i władzy w praktyce menedżerów i ludzi biznesu

dr hab. Paweł Kawalec (KUL), Idea sapiencjalnego kierowania nauką

dr. hab. Włodzimierz Osadczy (Europ. Kol. Polskich i Ukraińskich Uniwer.), mgr Krystal Wiacheslav (Instytut Badań Kościelnych, Łuck) Wiedza-władza w stosunkach polsko-ukraińskich na przykładzie działalności Europejskich Kolegiów Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

mgr Tomasz Adamski (UJ), Wykorzystanie wiedzy lokalnej w praktyce działań samorządu - przypadek gminy Nowy Targ

mgr Małgorzata Głowania (UW), Mechanizmy władzy i jej dystynkcje w kontekstach delegalizowanych migracji

10.50-11.10 Przerwa

 

11.10-12.40

prof. dr hab. Stanisław Wójcik (KUL), Imperialne państwo rynkowe

prof. dr hab. Sergiej Trojan, prof. dr hab. Alla Kyrydom (Uniwersytet Kijowski), Metoda systemowa jako środek budowy dynamicznej perspektywy modeli polityki zagranicznej

dr Henryk Raszkiewicz (SGGW), Wyzwalanie się spod władzy heteronomii

mgr Jan Kruszyński (UAM), Wiedza (ideologia?) w służbie idei. Studium przypadku

mgr Barbara Zaremba-Żółtek (PWSZ, Jarosław), Media źródłem wiedzy czy władzy w Polsce

 

12.40-13-20 Dyskusja

Zakończenie obrad

 

13.30 Obiad

 

 

 

Autor: Janina Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2008, godz. 17:47 - Janina Zabielska