Szanowni Państwo,

 

    W obecnych czasach coraz częściej przedmiotem wychowawczej troski młodego pokolenia, staje się zagadnienie wychowania młodego człowieka w duchu katolickim. Ten fakt jest coraz bardziej widoczny i cieszy każdego, komu leżą na sercu sprawy wychowania młodego pokolenia w duchu nauczania Kościoła Katolickiego. Wiemy doskonale, że sprawa ta nie jest tak łatwa a z drugiej strony bardzo ważna i potrzebna. Analizując tę potrzebę, można bardzo łatwo zauważyć, że problematyka ta wymaga wielu działań i refleksji dla wypracowania właściwego modelu pedagogiki katolickiej - o czym wielokrotnie wspominał Sługa Boży Jan Paweł II.
    Biorąc pod uwagę współodpowiedzialność za właściwy kształt wychowania współczesnego młodego pokolenia w duchu katolickim, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, organizuje w dniu 14 maja 2008 roku (środa), od godz. 9.30, w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, ul. Mariacka 9, (Sala Papieska - parter), konferencję naukową na temat: „Założenia kształceniowe i wychowawcze w pedagogice katolickiej jako nowej formie propozycji edukacyjnej". Bardzo proszę o przygotowanie własnej refleksji na ten temat - najlepiej na piśmie, gdyż po konferencji planowane jest wydanie publikacji książkowej na ten temat.
    Zapraszamy więc Szanownych Państwo do udziału w konferencji. Ze względów organizacyjnych, bardzo proszę o potwierdzenie swego udziału drogą mailową (jzimny@przemysl.opoka.org.pl) lub telefoniczną (tel. kom. +48 602 679-930) do dnia 10 maja br. Liczymy na niezawodne przybycie.

 

Z pozdrowieniami w Panu Naszym

 

Kierownik Katedry
Pedagogiki Katolickiej

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Część I
Elementy koncepcji pedagogiki katolickiej

 

Godz. 9.00 - 9.30 - Rejestracja i powitanie uczestników
Godz. 9.30 - Modlitwa na rozpoczęcie sesji - Bp Prof. Dr hab. Andrzej Dzięga
Godz. 9.45 - Słowo wprowadzające - Ks. Dr hab. Jan Zimny, prof. KUL
Godz. 10.00 - Referat: Problem koncepcji pedagogiki katolickiej - Prof. Dr hab. Włodzimierz Dłubacz - KUL
Godz. 10.30 - Referat: Założenia dydaktyki i pedagogii w pedagogice katolickiej - Ks. Dr hab. Jan Zimny, prof. KUL
Godz. 11.15 - Referat: Relacja pomiędzy pedagogiką katolicką a katechetyką - Bp. Prof. Dr hab. Andrzej Dzięga - KUL
Godz. 11.45 - Krótkie podsumowanie
Godz. 12.00 - Wspólny posiłek - przerwa

 

Część II
Aspekty pedagogiki katolickiej

 

Godz. 13.00 - Pedagogika katolicka w świetle nauczania Jana Pawła II - Prof. Dr hab. Nella Nyczkało - ANP Kijów
Godz. 13.20 - Patrystyczna wizja pedagogiki katolickiej - Ks. prof. Dr hab. Franciszek Drączkowski - KUL
Godz. 13.45 - Wartości kulturowe w pedagogice katolickiej - Prof. Dr hab. Henryk Kiereś - KUL
Godz. 14.10 - Model wychowania katolickiego w Piśmie świętym - Ks. dr Roman B. Sieroń - KUL
Godz. 14.30 - Dyskusja
Godz. 15.00 - Podsumowanie i zakończenie


Serdecznie zapraszamy !!!

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2008, godz. 23:18 - Rafał Olko