Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL

Instytut na rzecz Państwa Prawa

oraz

Fundacja Konrada Adenauera

działając w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów

 

 zapraszają na konferencję

ZANIKAJĄCE GRANICE.

Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina

Data: 15 listopada 2012

Miejsce: Collegium Iuridicum KUL (Lublin, ul. Spokojna 1, sala CI-204)

 

logo_kas.jpg             

 

Celem konferencji jest spojrzenie z perspektywy pięciu lat członkostwa Polski w strefie Schengen na  ułatwienia w przepływie osób w Unii Europejskiej oraz na szanse dla Lubelszczyzny, jakie niesie ze sobą otwarcie Portu Lotniczego Lublin, umiędzynarodowienie studiów przez lubelskie szkoły wyższe oraz zacieśnienie relacji z Ukrainą, dzięki wprowadzeniu tzw. Małego Ruchu Granicznego.

 

Plakat_konferencji

 

Program_konferencji_15.XI

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji, prosimy o kontakt z jej Sekretarzem, Paulą Mazurek, mailowo (pmazurek@panstwoprawa.org) lub telefonicznie (081 743 68 05 wew. 27)
do dn. 14 listopada 2012 r. (godz. 12.00)

 

 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

 

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2012, godz. 00:22 - Tomasz Sieniow