Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych

 

Data
29 maja 2014 r. (czwartek)


Miejsce
Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz


Termin przyjmowania abstraktów/zgłoszeń
5 maja 2014 r.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych koncentruje się wokół problematyki bezpieczeństwa człowieka i zdrowia publicznego w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Konferencja przyczyni się do wymiany wyników badań różnych środowisk naukowych na temat bezpieczeństwa zdrowotnego postrzeganego w wymiarze interdyscyplinarnym. Zdrowie jest bowiem najcenniejszym darem i wartością człowieka, a tym samym całego społeczeństwa. Od jego poziomu zależy między innymi dobrobyt państwa i rozwój ekonomiczny. Dla zdrowia istotne jest znaczenie zasobów społeczno ekonomicznych.

 

Organizatorzy konferencji liczą, iż podczas wymiany doświadczeń specjaliści różnych dziedzin będą dokonywać prezentacji wyników badań nie na temat leczenia poszczególnych stanów chorobowych, lecz odpowiedzą na pytanie, jak utrzymać potencjał zdrowotny. Wspólna dyskusja doprowadzi do wytypowania czynników warunkujących utrzymanie zdrowia i zaplanowania działań służących poprawie stanu zdrowia.

 

Czy mój referat zostanie opublikowany?
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji referaty-artykuły będą publikowane w czasopismach partnerskich (zob. dział Czasopisma partnerskie). W przypadku nieuzyskania recenzji pozytywnej, po naniesieniu niezbędnych zmian i uzupełnień autor będzie miał prawo do ponownego starania się o publikację w czasopiśmie, które uprzednio odrzuciło artykuł bądź w innym czasopiśmie partnerskim, co będzie się wiązało z ponowną procedurą recenzyjną. Kontakt między autorem a redakcją czasopisma będzie wpierw koordynowany, a potem monitorowany przez zespół organizacyjny konferencji. Wstępna selekcja referatów-artykułów do czasopism rozpocznie się po napłynięciu zgłoszeń na konferencję. Wówczas autor otrzyma wytyczne edytorskie dotyczące formatowania tekstu wymagane przez określoną redakcję. Z przygotowaniem referatu nie trzeba się koniecznie spieszyć. Można to sfinalizować po konferencji. Proces publikowania artykułów może zająć ogółem kilka miesięcy.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2014, godz. 14:36 - Mirosław Rewera