Kalendarz wydarzeń naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Psychologii KUL:

 

 Rok akademicki 2017/2018

 • Instytut Psychologii KUL we współpracy z Instytutem Psychologii UMCS organizuje  XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.
  (Lublin: 21-23 września 2018 r.)
 • the 39th Conference Stress, Anxiety, and Resilience  (10-13 lipca 2018 r.)

 • XXV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2018 (Lublin, 16-19.04.2018 r.)

 • Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (Lublin, 24-25.05.2018 r.)

 

2013

 • Wykłady z psychologii (cyklicznie)
 • V Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji (Lublin, maj);
 • I Seminarium Wyjazdowe Instytutu Psychologii (Kazimierz Dolny, marzec);
 • I Forum Doktorantów Psychologii (Lublin, styczeń);

 

2012

 • I Polska Konferencja Eyetrackingowa pt. „Eyetracking w badaniach społecznych i humanistycznych. Teoria – metoda – aplikacja" (Lublin, listopad);
 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Zdrowie młodzieży-podejście interdyscyplinarne" w ramach współpracy z Rosyjską Akademią Nauk (Lublin, wrzesień);
 • I Ogólnopolskie Seminarium Eyetrackingowe, konferencja zorganizowana przy współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej (Warszawa, maj);
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna" (Lublin, maj);
 • Lubelskie Korzenie Polskiej Psychologii, spotkanie zorganizowane we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Naukowym  (Lublin, maj);
 • I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka", konferencja zorganizowana wspólnie z Instytutem Psychologii UG (Gdańsk, kwiecień);

 

2011

 • Dni Mózgu 6 (Lublin, marzec);
 • II Ogólnopolska Konferencja Świat Internetu (Lublin, maj);
 • IV Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji (Lublin, kwiecień);

 

2010

 • Międzynarodowe Seminarium Naukowego pt. „Interdyscyplinarna analiza czynników wpływających na zdrowie" w ramach współpracy z Instytutem Społeczno-Ekonomicznych Spraw Ludności, Rosyjska Akademia Nauk (Moskwa, sierpień);
 • Dni Mózgu 5 (Lublin, marzec);
 • Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. „Człowiek i dzieło" poświęcone Prof. dr hab. K. Popielskiemu (Lublin, kwiecień);
 • I Ogólnopolska Konferencja Świat Internetu (Lublin, kwiecień);
 • „Od inspiracji do fascynacji"- konferencja poświęcona pedagogice cyrku, efektywnej metodzie terapeutyczno-edukacyjnej (Lublin, czerwiec);

 

2009

 • VI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, konferencja zorganizowana wspólnie z Instytutem Psychologii UMCS (Lublin, wrzesień);
 • Warsztaty z „Neurobiofeedback" z udziałem L. Thomson, Ph.D, M. Thomson z Kanady (Lublin, październik);
 • Dni Mózgu 4 (Lublin, marzec);
 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt.: Integralne podejście w rozumieniu zdrowia i choroby (Lublin, lipiec);
 • Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka - Sympozjum z okazji XXX lecie Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL (Lublin, październik);

 

2008

 • Dni Mózgu 3 (Lublin, marzec);
 • Warsztaty z Biofeedback z udziałem Prof. E. Mossa z USA(Lublin, luty);
 • Wystawa. Terapia przez sztukę w procesie zdrowienia. Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia i Klub Samopomocy „Galeria" (Lublin, kwiecień);
 • III Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji (Lublin, 2008);
 • Międzynarodowe Sympozjum pt. Zdrowie i choroba w kontekście psycho-socjo-ekologicznym. Organizowana we współpracy z Instytutem Socjologii KUL (Lublin, październik);

 

2007

 • Dni Mózgu 2 (Lublin, marzec);
 • II Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji (Lublin, maj);
 • Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Zdrowie – Zagrożenie – Profilaktyka (Lublin, listopad);
 • Psychologia społeczna i psychologia religii w myśli i pracach prof. Władysława Prężyny (Lublin, luty);

 

2006

 • Konferencja popularno-naukowa Dzień Mózgu (Lublin, marzec);
 • I Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji (Lublin, kwiecień);
 • Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Zdrowie – Rozwój –Egzystencja (Lublin, grudzień);

 

2005

 • Międzynarodowe Sympozjum Noo-Psychoterapii w 100-ną rocznicę urodzin V.E. Frankla pt.: Człowiek współczesny - między rozwojem integralnym a dehumanizacją. Contemporary man – between integral development and dehumanisation (Lublin);

 

2003

 • III Polsko – Słowackie Sympozjum Noo-Psychoteorii i Noo-Psychoterapii, pt.: Logoterapia. Psychoterapia pro tretie tysaclecie (Lublin, maj);

 

2002

 • Sympozjum pt. "Wybitne zdolności w nurcie współczesnych badań psychologii zdolności i psychologii osobowości" podczas XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Lublin, wrzesień);
 • 2001
 • II Polsko – Słowackie Sympozjum pt.: Noo-Psychoteorii i Noo-Psychoterapii. Podmiot – Osoba. W kierunku psychologii podmiotu osobowego (Lublin, maj);

 

2000

 • I Polsko – Słowackie Sympozjum pt.: Noo-Psychoteorii i Noo-Psychoterapii: „Transformacje kulturowo – społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej" (Lublin, marzec);

 

1999

 • Sympozjum pt. "Psychologiczne wspomaganie uczniów zdolnych" podczas XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Warszawa, wrzesień);

 

1996

 • Sympozjum nt. "Psychologia osób zdolnych" w ramach XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Gdańsk, wrzesień);

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018, godz. 09:59 - Małgorzata Bąk