WYDARZENIE OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

 

 

W dniach 24-26 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja naukowa

FINANSE PUBLICZNE A ROZWÓJ GOSPODARKI
- in memoriam PROFESOR ZYTA GILOWSKA
 

Prof. Zyta Gilowska podczas XIX Tygodnia Ekonomicznego KUL (2009)

zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

 

Konferencja poświęcona została zmarłej w kwietniu 2016 r. Profesor Zycie Gilowskiej, byłej Wicepremier i Minister Finansów, pełniącej przez wiele lat funkcje: Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Kierownika Katedry Finansów Publicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zamiarem organizatorów konferencji było przygotowanie Księgi Wspomnieniowej (monografii) złożonej z esejów (artykułów naukowych), na tematy związane z problematyką zainteresowań naukowo-badawczych oraz z działalnością publiczną Profesor Zyty Gilowskiej.

W szczególności dotyczyły one następujących obszarów:

  • finanse publiczne na poziomie makroekonomicznym
  • finanse lokalne jako segment finansów publicznych
  • innowacyjność i przedsiębiorczość w polityce rozwoju.

 

Monografia Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy (red. M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 527) została zaprezentowana podczas konferencji.

 

Komitet Honorowy

Rada Programowa 

Komitet Organizacyjny

 

Program konferencji

Materiały do pobrania

 

Media o konferencji

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2017, godz. 20:34 - Joanna Nucińska