W dniach 22-23 maja 2013 roku w siedzibie Instytutu Kulturoznawstwa KUL, odbyła się III Konferencja z cyklu: "Oblicza alternatywnej religijności" zatytułowana: "Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje. Od gnozy do New Age". Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych.

Więcej

 


 

W Instytucie Kulturoznawstwa KUL w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku została zorganizowana Ogólnopolska Konferencja p.t. Kultura i metoda. Jej celem było podjęcie debaty na temat metody w szeroko rozumianych badaniach nad kulturą. W wystąpieniach uwzględniony został historyczny aspekt pytania o metodę w badaniach antropologiczno-kulturowych i kulturoznawczych. Poddano również analizie propozycje nowych metod wyrosłych na gruncie postnowoczesnej kultury Zachodu oraz reliktów kultur etnologicznych.

Program konferencji

 

 

Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2013, godz. 14:40 - Rafał Nawrocki