• 2013, Lublin, Referat, Talik, E., Prężność psychiczna (resilience) u osób starszych - przegląd badań. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Oblicza starości we współczesnym świecie", 15 czerwca.
 • 2013, Warszawa, Referat, Talik, E., Trudności rodzicielstwa w okresie dorastania w perspektywie stresorów specyficznych dla nastolatków. V Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka na temat„Trudności rodzicielstwa”.
 • 2014, Bydgoszcz, Referat, Talik, E., Skowroński, B. Uwarunkowania poczucia jakości życia u osób skazanych.XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 2012, Gdańsk, Referat, Talik, E. Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży (RCOPE). I Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”, 24-25. O4.
 • 2012, Gdańsk, Referat, Talik, E. Wybrane zasoby osobiste a religijne strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania. I Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”, 24-25. O4.
 • 2012, Kraków, Referat, Talik, E, „W zdrowym duchu, zdrowe ciało”– czy religijne strategie radzenia sobie ze stresem sprzyjają zdrowiu? Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna.
 • 2012, Lublin, uczestnictwo e konferencji naukowej: "Warunki wykorzystywania metod projekcyjnych w diagnozie psychologicznej dla potrzeb sądu". Sekcja Pschologii Sądowej PTP, Zakład Psychologii Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Instytut Psychologii KUL, 16-17.11.
 • 2011, Warszawa, Referat, Talik, E. Nadzieja na sukces i strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatek niezadowolonych z własnego ciała. Psychomatic aspects of therapy and recorvery.
 • 2011, Warszawa, udział w konferencji: "Psychosomatyczne aspekty terapii i rehabilitacji", 22-23.01
 • 2010, Bydgoszcz, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego: "Psychosomatyka w pierwszej dekadzie XXI wieku - idee, trendy, kierunki badań", 21-22.05
 • 2010, Lublin, Referat, Talik, E. Religijne radzenie sobie ze stresem szkolnym. Ogólnopolska Konferencja Profesjonalna profilaktyka w szkole: teoria i praktyka.
 • 2008, Berlin, Poster, Talik, E. Subjective and situational conditions of choosing coping strategies among adolescents. XXIX International Congress of Psychology.  20-25. 07. 
 • 2007, Warszawa, Referat: Talik, E, Szewczyk, L.  Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania wyboru religijnych strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży. Międzynarodowa Konferencja "Osobowośc i Religia", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,24-26.10.
 • 2007, Lublin, Referat, Talik, E., Talik, W., Tarkowski, K. Metoda ASTRA-MANAGER jako narzędzie oceny kompetencji managerów małych firm, Międzynarodowa konferencja "Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu firmą". Fundacja OIC Poland. 27.02.
 • 2005 Kraków, XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele, 22-25.09
 • 2005 Kołobrzeg, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rozwój - Zdrowie - Choroba, 13-15.05.
 • 2001 Ustroń, Referat: Kulik, A., Weinmuller, E. Radzenie sobie ze stresem u dzieci współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Radzenie sobie ze stresem w różnych dziedzinach życia. 11-13.05

 

 

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020, godz. 23:41 - Elżbieta Talik