W imieniu Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów "Axis Mundi", działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zapraszamy do wystąpienia na interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.:
„III FORUM  IDEI  MŁODYCH  NAUKOWCÓW.  INSPIRACJE  DLA  PROJEKTÓW  INTERDYSCYPLINARNYCH”
Konferencja odbędzie się 24 marca (wtorek) 2020 r. na Kampusie UKSW im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2020 r.
Udział w "Forum Idei Młodych Naukowców" jest bezpłatny. Wymaga jednak wniesienia wkładu w poczęstunek.
Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć tutaj: cutt.ly/III-Forum-Idei
Pytania jej dotyczące prosimy kierować na adres: konferencja.forum.idei@gmail.com
 
 
 
Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW zaprasza na konferencję studencko-doktorancką Język, kultura, komunikacja – dialogi i monologi, która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 14 i 15 marca 2020 roku.
Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów. Na abstrakty i zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2020 roku – należy zarejestrować się przez formularz Google'a – https://forms.gle/6suVLzvL575yFhix8
Opłata konferencyjna wynosi 100 złotych. Obejmuje ona poczęstunek, obiad (14 marca) i wydanie recenzowanej naukowo cyfrowej publikacji pokonferencyjnej w wydawnictwie Elipsa (znajdującym się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych).
Konferencja została objęta patronatem Wydziału Polonistyki UW, Instytutu Języka Polskiego i Fundacji Języka Polskiego
Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020, godz. 10:42 - Natalia Turkiewicz