1. 20-21 listopada odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918–1939)", organizowana przez Pracownię Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL; Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS oraz Zakład Historii i Kultury Żydów URz [plakat]; [reportaż TVP Lublin]; [reportaż Radia Lublin]; [zobacz fotoreportaż]. 
 2. 14-15 września 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szalom Asz - pisarz, publicysta i społecznik", organizowana przez Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademię Pomorską w Słupsku, Uniwersytet Warszawski oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego [program].
 3. 21-22 czerwca 2017 r. odbyła się organizowana z okazji 700-lecia Lublina konferencja "Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć, teraźniejszość" organizowana przez Miasto LublinZakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-SkłodowskiejPracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [strona konferencji], [zobacz fotoreportaż]. 
 4. 21 kwietnia 2017 r. odbyło się Seminarium naukowe "Szalom Asz. Pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem" organizowane przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [plakat
 5. 21-22 marca 2017 r. odbyło się Otwarte seminarium naukowe „WIARA I NIEWIARA. LITERACKIE REALIZACJE WOBEC DOŚWIADCZENIA ZAGŁADY” organizowane przez Centrum Badań Holocaustu, Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [plakat], [zobacz fotoreportaż].
 6. 7-10 września 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu Pereca" organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLINPolskie Towarzystwo Studiów JidyszystycznychFundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL [zobacz fotoreportaż: część pierwsza; część druga; część trzecia; część czwarta;część piąta; część szósta], [program].
 7. 18-20 listopada 2014 r. odbyła się w "Centrum Synagoga" w Zamościu Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" [zobacz fotoreportaż]
 8. 6-8 listopada 2013 r. odbyła się w "Centrum Synagoga" w Zamościu Międzynarodowa Mutlidyscyplinarna Konferencja Naukowa "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce [zobacz fotoreportaż: część pierwsza; część druga] [plakat] [program].
 9. 16-17 października 2012 r. odbyła się w "Centrum Syngoga" w Zamościu Ogólnopolska Konferencja naukowa "Dziecko żydowskie" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [zobacz fotoreportaż] [plakat] [program].
 10. 5-7 kwietnia 2011 r. odbyła się w "Centrum Syngoga" w Zamościu Międzynarodowa konferencja naukowa "Historia i kultura Żydów w Zamościu na Zamojszczyźnie" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [zobacz fotoreportaż], [plakat].
 11. 9-10 grudnia 2008 r. odbyła się w Jesziwie Mędrców Lublina Międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań" organizowana przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, [zobacz fotoreportaż], [plakat]
 12. 14 października 2008 r. odbyło się spotkanie "Pisarstwo uwikłane w pamięć dwóch narodów - szkic do portretu Stanisława Wygodzkiego" w Sali Czarnej Centrum Kultyry w Lublinie. Organizatorzy spotkania: Centrum Kultury w Lublinie , Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Towarzystwo Polsko-Izraelskie w Lublinie [zobacz fotoreportaż],

Reportaż radiowy ze spotkania wyemitowany w cyklu "Wieczór literacko-muzyczny" w Polskim Radio Lublin 26.10. 2007 r. Autorką jest Red. Aneta Wójciszyn].

 

Irena Wygodzka

 

 

logo_radiolublin_120

Studenci o twórczości Stanisława Wygodzkiego

 

 

 

dr Monika Szabłowska-Zaremba

 

 

dr hab. Sławomir Jacek Żurek, prof. KUL

 

 

 

Dziękujemy serdecznie za udostępnienia audycji.
All rights reserved (c) 2002-2008 Radio Lublin 

 1. 10. 21 i 22 listopada 2006 r. odbyła się w Lublinie Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność", która została zorganizowana przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowską KUL oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu: „Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego" Interreg IIIA/TACIS CBS. [zobacz więcej

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, godz. 16:48 - Agnieszka Karczewska