1. Otwarte Seminarium Naukowe "Literatura polska wobec dzieła Reformacji" (31 października 2016 r.), zorganizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Lublinie oraz Prezydentem Miasta Lublin [program]. 

 2. Forum Młodych Dydaktyków - Badaczy Edukacji Polonistycznej (24-25 marca 2014 r., Nałęczów) [strona Forum]
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi [strona konferencji].
 4. Konferencja "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej" (19-20 listopada 2012 r.) [plakat], [fotoreportaż].
 5. Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" (27 czerwca 2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) [plakat],[fotoreportaż].
 6. Otwarte seminarium doktoranckie "Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole" (7 lipca 2011 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) [plakat], [fotoreportaż].
 7. Polonistyczne Repetytorium Przematuralne 2011 (16 kwietnia 2011 r.) [plakat], [więcej].
 8. Seminarium naukowe z cyklu Badania i polityka edukacyjna"Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej" zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie (8–9 marca 2011 r.) [fotoreportaż], [plakat], [program]. 
 9. ,,Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów". Otwarte seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (28 czerwca 2010 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, [fotoreportaż], [plakat], [sprawozdanie].
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Polskość poza granicami Rzeczpospolitej'' (26-28 marca 2010 r.) zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Ostródzie, [plakat], [program], [fotoreportaż], [retransmisja online], [statystyka oglądalności].
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,e-polonistyka 2" organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej (3-4 grudnia 2009 r.), [partner merytoryczny], [plakat informacyjny], [program], [fotoreporaż], [retransmisja online], [reportaż Akademickiej Kroniki Filmowej].
 12. Otwarte seminarium naukowe doktorantów ,,Współczesne metodologie badań humanistycznych w kontekście studiów doktoranckich" (29 czerwca 2009 r.) organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod patronatem Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, [plakat], [fotoreportaż].
 13. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Etyka nauczyciela" (9-10 czerwca 2009 r.) organizowana przez: Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski, [partner strategiczny], [plakat], [program warsztatów], [fotoreportaż], [retransmisja online].
 14. Ogólnopolska konfrencja naukowa ,,Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" (26-27 listopada 2008 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, [plakat], [fotoreportaż], [reportaż Akademickiej Kroniki Filmowej].
 15. Otwarte seminarium doktoranckie "Literatura dla dzieci i młodzieży w kanonie lektur szkolnych" (30 czerwca 2008 r.) zorganizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazmierzu Dolnym nad Wisłą, [plakat], [fotoreportaż].
 16. Wykład dr. Stanisława Bortnowskiego pt. ,,Czy koniec czytania lektur?" (6 marca 2008 r.) , [plakat].
 17. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,e-polonistyka" (21-22 listopada 2007 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, [program konferencji], [ plakat konferencyjny], [baner], [fotoreportaż], [reportaż Akademickiej Kroniki Filmowej].
 18. Otwarte seminarium doktoranckie „Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?"(26 czerwca 2007), zorganizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W dyskusji udział wzięli: Alina Bembenek, Maria Gorlińska, Magdalena Ostrokulska, Anna Nasiłowska (IBL PAN), Joanna Wójtowicz, Sławomir Jacek Żurek, [fotoreportaż].
 19. Wykład prof. Marii Poprzęckiej pt. „Po co nam arcydzieła?" (8 marca 2007) zorganizowany przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, [fotoreportaż].
 20. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Literatura emigracyjna w szkole" (5-6 grudnia 2006 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Katedrę Literatury Współczesnej, [program konferencji], [fotoreportaż].

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2016, godz. 12:23 - Agnieszka Karczewska