2009

 • Dni Lublina w Poznaniu, Obrzycko, 16-17.11.2009

 

2008

 • Vyučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy. Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – współczesność i perspektywy, Bańska Bystrzyca, Słowacja, 24-25.04.2008
 • Język a multimedia: Dialog – Konflikt, Wrocław, 28-29.05.2008

 

2007

 • Helena Mniszkówna, Biała Podlaska – Romanów – Roskosz, 29-30.05.2007 
 • Dyskurs religijny w mediach, Warszawa, 22-24.11.2007 

 

2006

 • Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Białystok, 15-17.05.2006,
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku – w poszukiwaniu nowych rozwiązań, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia „Bristol”, Kraków, 17-19.05.2007 

 

2004

 • Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, Sandomierz 20-21.09.2004,
 • Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania, Poznań, 27-29.09.2004

 

2003

 • Idiolekty w rożnych sferach komunikacji, XXIX konwersatorium z cyklu „Język a kultura”, Karpacz, 6-8.06.2003
 • Polszczyzna mówiona mieszkańców miast. Metodologia badań, Białystok, 15-16.09.2003

 

2002

 • Język – literatura – dydaktyka, Poronin, 25-27.04.2002
 • IV Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin-Zamość, 20-22.11.2002.

 

2001

 • II Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin, 26-27.03.2001

 

1998

 • Stan świadomości normatywno-stylistycznej, Wrocław, 25-27.03.1998
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2011, godz. 22:29 - Agata Poręba