Konferencja "Szpiegostwo w starożytności"


W imieniu Koła Naukowego Historyków Studentów, Koła Starożytniczego Studentów KUL, Koła Naukowego Filologów Klasycznych oraz Katedry Historii Starożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.

"Szpiegostwo w starożytności"

Konferencja odbędzie się 24 IV 2009 w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14. Serdecznie zapraszamy zarówno naukowców, jak i studentów. Prosimy o wysłanie zgłoszenia i tematu wystąpienia wraz z krótkim streszczeniem do 15 II 2009 na adres: bartxxl@student.kul.lublin.pl, bądź munnich@kul.lublin.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań również prosimy o kontakt pod wymienionymi adresami.

Bartłomiej Proc
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
Aleksandra Krauze
Koło Starożytnicze Studentów KUL
Alicja Wąsek
Koło Filologów Klasycznych KUL
Dr Maciej Münnich
Katedra Historii Starożytnej KUL

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2009, godz. 13:52 - Aleksandra Krauze-Kołodziej