Jakie media? Konferencja na X-lecie Dziennikarstwa KUL

 

W 2018 roku mija 10 lat od utworzenia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej mediom, ich zmieniającym się sposobom działania, pełnionym rolom i funkcjom, a także miejscu mediów we współczesnym świecie. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Instytutów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Polsce. Do tego dyskursu pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji pt. Jakie media?, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 r. w Lublinie w Campusie Głównym KUL przy Alejach Racławickich 14.

 

Przedmiotem konferencji będą różnorodne media – tradycyjne i nowe w zmieniającym się kontekście aksjologicznym, semiotycznym, kulturowym czy politycznym. Obserwacja rzeczywistości wskazuje, że rzeczywistość społeczno-kulturowa i polityczna tworzona w medialnych obrazach, dźwiękach, tekstach nie tylko przenika do codzienności, lecz staje się jej osnową – jest źródłem wartości, norm, wzorów postępowania i stylów życia. Media w tym sensie są nie tylko źródłem wyobrażeń i wiedzy o świecie i polityce, ale dostarczają modeli, punktów odniesienia mówiących o tym, czym jest sukces, szczęście, jaką rolę odgrywa płeć, czym jest religia, narodowość oraz kim jesteśmy „my” i kim są „oni”. Media mówią co jest dobre i złe, co pożądane i czego należy unikać, o czym myśleć i czego się bać, wyzwalają emocje, konstruują idee, budują miraże i mity.

Rzeczywistość medialną tworzą nie tylko tradycyjnie pojmowani nadawcy – telewizja, radio i prasa, ale także media skonwergowane za pomocą różnego rodzaju aplikacji w sieci internetowej, w której dokonuje się nieustanna aktualizacja zawartości, modyfikacja sensu przekazów przez użytkowników i budowanie zasobów, które w Web 2.0 docierają do odbiorców i są przez nich twórczo wykorzystywane.

Pogłębiony opis, krytyczna analiza i interpretacja „nowej rzeczywistości medialnej” w różnych obszarach będą przedmiotem szczególnego zainteresowania tej konferencji. Mamy nadzieję, że jej tematyka jest na tyle szeroka, otwarta i ważna, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału. By ukierunkować sformułowanie tytułu ewentualnego referatu lub głosu w dyskusji proponujemy następujące, wiodące bloki tematyczne:

1. Jakie wizualizacje?
2. Jaka publicystyka?
3. Jaki język w mediach i w komunikacji społecznej?
4. Jaka interakcja?
5. Jakie znaki i jaka retoryka w dziennikarstwie przyszłości?
6. Jaka komunikacja polityczna?
7. Jaka kultura medialna?

Organizacja i warunki uczestnictwa
Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z głównymi tezami należy przesłać na załączonym formularzu (wersja pdf., wersja doc.) do 30 września 2018 r. pocztą tradycyjną na adres: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: jakiemedia@o2.pl. Decyzja o akceptacji wystąpienia zostanie ogłoszona do 7 października 2018 r.

Ostateczny program konferencji zostanie przesłany uczestnikom w listopadzie 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, natomiast dla doktorantów: 200 zł. Kwotę prosimy przelać do dnia 14 października 2018 r. na nr konta: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PEKAO S.A. III oddział Lublin 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644 z dopiskiem: nazwa konferencji i jej termin, imię oraz nazwisko uczestnika konferencji.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: (1) obiady oraz kawę/herbatę w przerwach konferencyjnych, (2) uroczysty bankiet w pierwszym dniu konferencji, (3) materiały konferencyjne, (4) publikację pokonferencyjną w formie monografii, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. Referaty wyróżnione przez recenzentów zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych KUL (czasopismo punktowane na liście MNiSW – 10 pkt). Wymogi redakcyjne podamy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Naukowego
Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Prof. dr hab. Jacek Dąbała
Prof. dr hab. Karol Klauza
Dr hab. Małgorzata Gruchoła
Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
Dr hab. Robert Szwed
Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Dr hab. Dariusz Wadowski

Komitet organizacyjny:
Dr Aneta Duda
Dr Maria Gondek
Ks. dr Marek Pytko
Dr Joanna Sosnowska
Dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Dr Wojciech Wciseł
Dr Małgorzata Żurakowska
Mgr Katarzyna Drop
Mgr Robert Furmańczuk
Mgr Marcin Superczyński
Mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

Sekretariat Konferencji:
Dr Olga Białek-Szwed – Sekretarz Konferencji
Dr Małgorzata Sławek-Czochra
Dr Joanna Szegda
e-mail: jakiemedia@o2.pl

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin
(dopisek: Jakie media?)
tel. +48 81 454 53 16
e-mail: jakiemedia@o2.pl

Do pobrania:

  1. Zaproszenie
  2. Formularz zgłoszenia – wersja doc., wersja pdf.

 

 

Film – między realizmem a fikcją - zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej, którą planujemy jako kolejną z cyklu „Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony”, poświęconemu paradygmatowi wizualności, który aktualnie określa sposób myślenia o otaczającej nas rzeczywistości. Czujemy potrzebę tworzenia płaszczyzny wymiany myśli teoretyków i badaczy komunikacji wizualnej. Film obok fotografii stanowi jedną z ważniejszych form w pejzażu mediów wizualnych i w znacznej mierze kształtuje oblicze współczesnej kultury. Nieprzypadkowo zatem druga konferencja z naszego cyklu jest  zatytułowana: Film – między realizmem a fikcją.

Konferencja odbędzie się w 15 maja 2018 roku w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Na zgłoszenia czekamy do 30 marca.  Szczegółowe informacje na temat konferencji, a także formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załączniku.

Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji osobom zainteresowanym proponowaną przez nas problematyką w Państwa jednostkach: pismo_film_miedzy_realizmem_a_fikcja

karta__zgloszenia_film_miedzy_realizmem_a_fikcja

Z wyrazami szacunku

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Gruchoła

dr Małgorzata Sławek-Czochra – sekretarz konferencji (malgorzataczochra@o2.pl)

Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym - zaproszenie na konferencję

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest jednym z głównych organizatorów konferencji "Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym" przygotowywanej przez pięć lubelskich uczelni: KUL, UMCS, UP, UM i PL, a także lubelski oddział PAN.
Wydarzenie odbywa się w dn. 15-16 maja na Wydziale Politologii UMCS oraz w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Instytut Dziennikarstwa odpowiada za panel poświęcony komunikacji o zdrowiu i bezpieczeństwie zdrowotnym, który zaplanowany na 16 maja w CTW.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, a szczególnie do wygłoszenia referatu podczas organizowanego przez nas panelu. Zależy nam na przedstawieniu różnorodnych aspektów komunikacji o zdrowiu i bezpieczeństwie zdrowotnym. Są to m.in. kwestie dotyczące prozdrowotnych kampanii społecznych, reklam produktów medycznych, medialnego wizerunku instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego,
specjalistycznego dziennikarstwa medycznego czy medialnej narracji o medycynie, służbie zdrowia, sytuacji osób chorych i niepełnosprawnych.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2018 r.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku: bezpieczenstwo_zdrowotne_zaproszenie
Pytania dotyczące konferencji należy kierować do dr Anety Wójciszyn-Wasil z Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej: wasil@kul.pl

Fotografia w mediach - zaproszenie na konferencję

Katedra Komunikacji Wizualnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu "Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony" zatytułowaną "Fotografia w mediach", która odbędzie się w Lublinie w dniu 6 czerwca 2017 r. Szczegóły i ważne informacje - fotografia_w_mediach.  Potrzebna będzie też karta_zgloszenia_uczestnika.

 

 

Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 - zaproszenie na konferencję

Katedra Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL, Zakład Komunikacji Społecznej UMCS, oraz Polskie Towarzystwo Retoryczne zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję poświęconą Igrzyskom Olimpijskim "Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016" (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura). Konferencja odbędzie się w Zamościu w dniach 23-24 marca 2017 r. Szczegóły i ważne informacje - tutaj.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2019, godz. 21:34 - Małgorzata Sławek-Czochra