2016

 • Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność, Białystok 27-29.06.2016 r. (referat: Witkacego zabawa słowem)

 

2015

 • Stanisław Witkiewicz po stu latach, Toruń, 28–29.09. 2015 r. (referat: Stanisław Witkiewicz epistolograf – uwagi o językowym kształcie listów do syna)
 • Międzynarodowa konferencja pt. Wokół Witkiewiczów, Zakopane, 14-16.10.2015 r., (referat: Ars epistolandi Witkiewiczów okiem językoznawcy)

 

2014

 • Języki słowiańskie jako obce: aktualne zagadnienia nauczania i testowania, Ryga, 15-16.04.2014  r. (referat pt. Gry i zabawy językowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, cz. 2)
 • Communication and Information Sciences in Network Society: Experiences and Insights II, Wilno 19-20.06.2014 r. (referat: Communication in Virtual Societies – lexicological side)
 • XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, Gniezno, 20-22 września 2014 r. (referat: Nazwy własne w korespondencji S.I. Witkiewicza)

 

2013

 • Bogactwo współczesnej polszczyzny, Kraków, 12-13.04.2013 r. (referat: Socjolekty w wirtualnej rzeczywistości - współautorka: M. Smoleń-Wawrzusiszyn)

 • Język pisarzy IV: środki artystycznego wyrazu, Warszawa 8-10.05.2013 r. (referat: Język i styl listów Stanisława Ignacego Witkiewicza – prolegomena)
 • Przyszłość językoznawstwa - językoznawstwo przyszłości, Kraków, 11-12.06.2013. (referat: Elektroniczny leksykon skróceń historycznych - prezentacja projektu - współautorka M. Smoleń-Wawrzusiszyn)
 • Glosa do leksykografii polskiej IV, Warszawa 21-22.09.2013 r. (referat: Elektroniczny leksykon skróceń historycznych – raport z prac nad projektem)
 • Mechanizmy ekonomizacji w języku, Częstochowa 26-27.09.2013 r. (referat: Skróty i szyfry w korespondencji S.I. Witkiewicza)

 

2012

 • Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością, Rzeszów 16-17.10.2012 r. (referat: Subiektywny słownik forumowiczów parkietu. Uwagi na temat internetowego slangu giełdowego - współautorka: M. Smoleń-Wawrzusiszyn)
 • Kultura mówienia dawniej i dziś, Rzeszów, 27-29.09. 2012 r. (referat: Jednostki skrótowe dawniej i dziś)
 • Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do końca XIX wieku), Kraków, 15-16. 11.2012 r. (referat: Brachygrafia w korespondencji XVI-XIX wieku)
 • Życie prywatne Polaków w XIX wieku, Olsztyn, 3-4. 12. 2012r. (referat: O komplementarności dyscyplin humanistycznych na przykładzie korespondencji)

 

2011

 • Glosa do leksykografii polskiej III,  Warszawa 15-16.09.2011 r.

 • W świecie słów i znaczeń ­V ­­– Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, Gdańsk 16-17.05. 2011r.

 

2010

 • Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, Kraków, 21-22.09.2010

 

2009

 • VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin-Zamość, 7-8.05.2009
 • W świecie słów i znaczeń. Słowotwórstwo a media, Gdańsk 2-3.06.2009
 • Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych, Kielce 4-5.11.2009

 

2008

 • Język a multimedia: Dialog – Konflikt, Wrocław, 28-29.05.2008

 

2006

 • Język a multimedia: WWW – w sieci metafor, Duszniki Zdrój, 8-10.05.2006

 

2004

 • VI Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język polski. Współczesność – Historia. Lublin-Kazimierz Dolny, 13-15.10. 2004
 • Staropolszczyzna – piękna i interesująca, Kielce, 19-20.10.2004

 

2002

 • IV Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin-Zamość, 20-22.11.2002

 

2001

 • III Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin-Biłgoraj, 26-27.03.2001

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017, godz. 18:27 - Małgorzata Nowak-Barcińska