2011

  • Warsztaty Młodych Edytorów Rabka 2011, Rabka, 1-3.04.2011; referat: Edward Stachura jako tłumacz literatury. Uwagi edytora.
  • Międzynarodowa konferencja naukowa Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie, Zamość, 5-7.04.2011; referat: Rejent w Zamościu pisze wiersze. Nad rękopisami Bolesława Leśmiana.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa Wyzwania edytorstwa, tekstologii i współczesnego rynku książki, Wrocław, 22.10.2011; referat: Wybrane aspekty redakcji pracy zbiorowej.

2010

  • Ogólnopolska konferencja naukowa Leśmian nowoczesny i post-nowoczesny, Iłża, 27-28.05.2010; referat: Projekt estetyki literackiej w pismach krytycznoliterackich Bolesława Leśmiana.
  • Warsztaty Koła Edytorów KUL: Nowe technologie w edycji współczesnych tekstów literackich, Kazimierz Dolny, 10-11.12.2010; referat: »Życie – snem« Bolesława Leśmiana – rękopis w podróży. O historii jednego tekstu.

 

2009

  • VII Warsztaty Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny, 13-15.11.2009; referat: O edycji »Pism zebranych« Witolda Gombrowicza.

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2013, godz. 09:09 - Agata Poręba