2012

 • Język Trzeciego Tysiąclecia VII: Słowo w (kon)tekście, (Krakowskie Towarzystwo Popularyzacji Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM), Kraków, 14-16 marca 2012 - referat: Grzaby, znienacki, głowy samonogie. O tłumaczeniu neologizmów z wierszy Wisławy Szymborskiej

 

2010

 • Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej – kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania? (Krakowskie Towarzystwo Popularyzacji Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM), Kraków, 17-19.03.2010 r.
 • Początki polskiej komparatystyki na tle europejskim (Katedra Literatury Porównawczej Uniwersytetu Warszawskiego), Warszawa, 09-10.12.2010 r.

 

2009

 • Symbolizm Norwida (Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW), Warszawa, 23-24.04.2009 r.
 • Colloquia Norwidiana X. Trudny Norwid (Instytut Badań nad Twórczością C. Norwida KUL i Fundacja Norwidowska), Kazimierz Dolny, 21-23.05. 2009 r.
 • II Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej (Instytut Książki w Krakowie), Kraków, 3-7.06.2009 r.
 • Translatio i Literatura (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW), Kraków, 15-17.10.2009 r.

 

2008

 • Język Trzeciego Tysiąclecia V (Krakowskie Towarzystwo Popularyzacji Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM), Kraków, 13-15.03.2008 r.
 • Norwidologów portret własny (Instytut Badań nad Twórczością C. Norwida KUL i ZSE. im. ks. J. St. Pasierba w Tczewie), 24-26.04.2008 r.
 • Język piękny dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta (Instytut Filologii Angielskiej UJ), Kraków, 27-30.10.2008 r.
 • "Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w KUL-u. Nasi Mistrzowie", Katedra Języka Polskiego IFP KUL, 5 listopada 2008 w KUL, Lublin

 

2007

 • Colloquia Norwidiana IX, Wokół Quidama. W 150 rocznicę powstania poematu (Instytut Badań nad Twórczością C. Norwida KUL i Fundacja Norwidowska), Rzym, 24.04-4.05.2007 r.  
 • E-polonistyka (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL), Lublin, 21-22.11.2007 r. 

 

2006 

 • Język trzeciego tysiąclecia IV (Krakowskie Towarzystwo Popularyzacji Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM), Kraków, 9-12.03.2006 r.

 

2005

 • Colloquia Norwidiana VIII. Spotkania kultur (Instytut Badań nad Twórczością C. Norwida KUL i Fundacja Norwidowska), Kazimierz Dolny, 19-21.05.2005 r.
 • VI Warsztaty Translatorskie (Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Filologii Angielskiej KUL i Wydział Neofilologii Uniwersytetu Ottawskiego), Lublin, 5-9.12.2005 r.

 

2004

 • V Warsztaty Translatorskie (Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Filologii Angielskiej KUL i Wydział Neofilologii Uniwersytetu Ottawskiego), Lublin, 02. 2004 r.
 • Laudacja w trakcie uroczystości wręczenia medalu Fundacji Norwidowskiej dla Adama Czerniawskiego „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”, Lublin, 05.2004 r.

 

2003

 • Colloquia Norwidiana VII. Poeta i sztukmistrz (Instytut Badań nad Twórczością C. Norwida KUL i Fundacja Norwidowska), Kazimierz Dolny, 05.2003 r.

 

2002

 • IV Warsztaty Translatorskie (Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Filologii Angielskiej KUL i Wydział Neofilologii Uniwersytetu Ottawskiego), Lublin, 12.2002 r.
 • "Poetry in Contemporary English Translation", European Humanities Research Centre, University of Oxford, 12 listopada 2002 w St Hugh's College, Oxford

 

2001

 • Colloquia Norwidiana VII. Liryka Norwida (Instytut Badań nad Twórczością C. Norwida KUL i Fundacja Norwidowska), Kazimierz Dolny,23-26. 05.2001 r.
 • II Warsztaty Translatorskie (Sekcja Filologii Polskiej KUL i Wydział Neofilologii Uniwersytetu Ottawskiego), Lublin, 08.06.2001 r.

 

1999

 • Przekład literacki z języka polskiego na angielski [Warsztaty Translatorskie I] (Sekcja Filologii Polskiej KUL i Wydział Neofilologii Uniwersytetu Ottawskiego), Lublin, 15-20.06.1999 r.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2013, godz. 08:03 - Agata Poręba