2013

 • Anegdotyczny i Sterne’owski wymiar korespondencji Mickiewicza (ogólnopolska konferencja naukowa „Poeta niedoczytany...”. Korespondencja Adama Mickiewicza w perspektywie współczesnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 14-15 marca 2013)

 

2012

 • Maria bez podmiotu (ogólnopolska konferencja naukowa Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach współczesnej podmiotowości, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 5-6 grudnia 2012)

 

2010

 • „Nic tylko śpiewają i rysują...” (ogólnopolska konferencja naukowa Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 14-15.10.2010)

 

2009

 • Juliusz Słowacki – autor wierszy. Interpretacje i reinterpretacje (VI Colloquia romantyczne), Warszawa, 27-28.11.2009 r. (referat: Potrójna śmierć)
 • Juliusz Słowacki. W 200 rocznicę urodzin, Przemyśl-Rzeszów, 2-3.04. 2009 r. (referat: Późny Słowacki wobec kary śmierci)

 

2008

 • Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Marianowi Maciejewskiemu, Lublin, 11.12.2008 r. (referat: Sylwetka naukowa prof. Mariana Maciejewskiego)
 • Humanitas i christianitas w kulturze polskiej; Lublin, 8-9.12.2008 r. (referat: Królestwo niebieskie i republikanie z ducha)
 • Danuta Zamącińska-Paluchowska. In Memoriam; Lublin, 8.04.2008 r. (referat: Wielcy romantycy Danuty Zamącińskiej)

 

2007

 • Colloquia romantyczne V: Liryka romantyczna. Rewizje i perspektywy badań. Pamięci Zofii Stefanowskiej i Danuty Zamącińskiej, Warszawa, 14.12.2007 r. (referat: Tradycja badawcza jako przedmiot refleksji historyka poezji romantycznej (na przykładzie «Sonetów krymskich»)

 

2005

 • Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, Warszawa, 15-16.12.2005 r. (referat: O wyobraźni erotycznej Norwida)

 

2004

 • W poszukiwaniu Europy duchowej, Lublin 21-23.10.2004 r. (referat: „[…] Duch pokory […] na niebios błękicie”. O Mickiewiczu rzymsko-drezdeńskim)
 • Mickiewicz mistyczny, Warszawa, 20-22.10.2004 r. (referat: Poezja wobec mistyki)
 • Literatura współczesna wobec romantyzmu, Kazimierz Dolny, 11-13.10.2004 r. (referat: Parnicki i tradycja romantyczna)

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 08:42 - Agata Seweryn