2010

  • …cała w igłach/ lala w igłach… z wiersza Krystyny Miłobędzkiej [źle przyjęta] w ramach sesji z cyklu Krytyka literacka a historia literatury. Pytania i odpowiedzi na progu wieku. Cz. 5: „ Zawsze fragment…” Słowo, zdanie, wers, strofa, metafora – w opisie historyczno- i krytycznoliterackim (Lublin, 8 .01. 2010).
  • Pamięć jako nośnik. O jednym tekście Anny Kamieńskiej w ramach konferencji „Nowe technologie w edycji współczesnych tekstów literackich” (Kazimierz Dolny, 10-11 grudnia 2010)
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 10:52 - Agata Poręba