2010       

 • Dzień Kulturoznawcy „Kultura i dyplomacja kulturalna”, KUL, 13 stycznia 2010,  Hindusi, Chińczycy, Hiszpanie... Egzotycznie goście Bolesława Prusa
 • 52 Tydzień Filozoficzny – „Filozofia szczęścia”, KUL, 8 - 11 marca 2010,  Co to jest szczęście według Bolesława Prusa
 • Duchowy wymiar człowieka. III Konferencja, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Łódź, 26-27 października 2010, Duchowy wymiar człowieka w pismach Thomasa Keatinga
 • Sekrety Orzeszkowej, Biblioteka Narodowa, IBL PAN, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 8-10 listopada 2010, O dedykacjach Orzeszkowej
 • 100 rocznica śmierci Marii Konopnickiej, 50 lat Muzeum: obchody jubileuszowe [konferencja międzynarodowa],  Muzeum Marii Konopnickiej, Żarnowiec, 27-28 listopada 2010, „Ubi sunt” według Marii Konopnickiej. Wstępne uwagi
 • Wzajemność w kulturze, Instytut Kulturoznawstwa KUL, 15 grudnia 2010,  Kultura i kontemplacja w praktyce trapistów

 

2009 

 • Bolesław Prus – nowelista, Katedra Realizmu i Naturalizmu KUL, Instytut Filologii Polskiej KUL, Kazimierz Dolny, 16 - 18 kwietnia 2009; referat: Gra według Prusa. O „Echach muzycznych” w twórczości pisarza
 • Doświadczenie religijne w literaturze, Instytut Badań nad Literaturą Religijną KUL, Lublin 5-7 X 2009; referat: Kałakucki kogut. Misterium walki duchowej w prozie Marii Konopnickiej
 • Sztuka w kulturze współczesnej, Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL, Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin 4 XII 2009; referat: Nowoczesność/współczesność w literaturze

 

2008       

 • Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 10-12 grudnia 2008, Lwowskie pogadanki Chochlika[z mgr. Piotrem Bordzołem].
 • Ochrona życia, zdrowia i godności dziecka. Konferencja międzynarodowa. Organizatorzy: Rzecznik Praw Dziecka, KUL. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, UKSW, Warszawa  29-30 V 2008.

 

2007      

 • Podróż i literatura 1864-1914. UW,  Warszawa 29-31 III 2007.
 • Helena Mniszkówna. UMCS, Biała Podlaska – Romanów – Roskosz 29-30 V 2007 [z dr Beatą Kułak]
 • Sympozjum z okazji 160 rocznicy urodzin Bolesława Prusa. Organizator: Muzeum Literackie Bolesława Prusa w Nałęczowie Nałęczów 24 X 2007.

 

2006                     

 • Problematyka rodzinna w literaturze II połowy XIX wieku.  UŁ, Łódź 8-10 V 2006.
 • Powieść historyczna dawniej i dziś. Akademia Pedagogiczna w Krakowie,  Kraków – Maniowy

 

2005                   

 • Konteksty etyczne literatury polskiej lat 1863-1918. UW, Warszawa 24-26 I 2005.
 • Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.  UAM, Poznań 14-16 III 2005
 • Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej.  UMCS, Roskosz 18-20 V 2005.
 • Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych.  UMCS, Chełm 1-3 VI 2005.

 

2004                   

 • Rewolucja lat 1905-1907. Literatura, publicystyka, ikonografia. UMSC, Radom 3-5 VI 2004.
 • Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. Uniwersytet w Białymstoku,  Supraśl 7-9 VI 2004.
 • Poeci Młodej Polski: Leopold Staff. KUL-UJ, Kazimierz Dolny 7-9 VI 2004.
 • Światy Stefana Żeromskiego. UW, Warszawa 14-15 X 2004.

 

 • 2004       
 • Rewolucja lat 1905-1907. Literatura, publicystyka, ikonografia. UMSC, Radom 3-5 VI 2004.
 • Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. Uniwersytet w Białymstoku,  Supraśl 7-9 VI 2004.
 • Poeci Młodej Polski: Leopold Staff. KUL-UJ, Kazimierz Dolny 7-9 VI 2004.
 • Światy Stefana Żeromskiego. UW, Warszawa 14-15 X 2004.

 

2002                   

 • Kobieta w literaturze, KUL (MISH) 17 IV 2002.
 • Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku: światopoglądypostawytradycje. KUL-UKSW, Kazimierz Dolny, 24-26 X 2002.

 

2001                  

 • Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa -Tetmajer.  KUL – UJ,  Kazimierz Dolny 28-30 XI 2001.
 • Dworki – pejzaże – konie. UMCS, Janów Podlaski 17-19 V 2001.
 • Bolesław Prus. Pisarz – publicysta – myśliciel.  KUL– UMCS, Kazimierz Dolny 11-13 X 2001.

 

2000                  

 • Wiek kobiet w literaturze. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 19-21 X 2000.
 • Pozytywizm. Język epoki.  IBL PAN, Warszawa 23-25 X 2000.
 • Literackie obrazy kultury polskiej, UMCS, Biała Podlaska-Romanów 23-25 XI 2000 .

 

1999       

 • Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Supraśl 23 VI 1999.

 

1998       

 • Która lektura? Stanisław Grochowiak. Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Literatury Polskiej UAM, IBL PAN, Kazimierz Dolny 5-8. V 1998
 • Język a kultura: Kwiaty w języku i kulturze. Uniwersytet Wrocławski,  Karpacz 12-14. VI 1998.
 • Wokół "Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Międzynarodowa konferencja Białoruś, Grodno 9-11. X

 

1997 

 • Młoda Polskamiędzy XIX a XX wiekiem. Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok,  17-19 II 1997.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 19:14 - Agata Poręba