2010

  • Dziewiętnastowieczne edycje, dziewiętnastowieczni edytorzy, [konferencja międzynarodowa], Wydział Filologiczy UMK, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK, 6-9 październik 2010, Pasja czy misja? O edytorskich przedsięwzięciach Adama Pługa.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 10:15 - Agata Poręba