2007

  1. Panel dyskusyjny "Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?", zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - 26.06.2007 r w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - uczestnictwo.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2012, godz. 00:15 - Aleksandra Dziak