1. L’identité des régions frontalières orientales de la Polotne: entre pluralisme et homogénéité ethnique et culturelle. Wystąpienie na konferencji: „La Pologne multiculturelle vingt ans après...” 20-21 listopad 2009 Paryż, I’NALCO (Paris), Uniwersytet Jagielloński
 2. Moderator na konferencji: „Własność jako odpowiedzialność”, 19 stycznia 2009 Lublin, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Koło Studentów Socjologii KUL i UMCS,
 3. Tożsamość kulturowa Lubelszczyzny. Wystąpienie na sesji „Tożsamość kulturowa Powiatu Bielskiego na tle Lubelszczyzny” 18 lutego 2009 Kolonia Horbów, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
 4. Europejska sfera publiczna i media a tożsamości zbiorowe w Europie. Wystąpienie na konferencji „Media i tożsamość” 8-9 czerwca 2009, Katedra Socjologii Kultury KUL
 5. Moderacja panelu „Tożsamość – instytucje życia społecznego” na konferencji „Media i tożsamość” 8-9 czerwca 2009, Katedra Socjologii Kultury KUL
 6. Sondaże w mediach jako pseudowydarzenia. Przypadek serwisów internetowych. Wystąpienie na konferencji: „Media i polityka w XXI wieku. Bilans pierwszej dekady” 13-14 października 2009 Kraków, Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 7. Sondaże w prasie. O pożytku badań ilościowych w mediach. Wystąpienie na konferencji „Zastosowania statystyki i data miting w badaniach naukowych” 22 października 2009 Warszawa, Statsoft, Polskie Towarzystwo Statystyczne.
 8. Homo ludens wczoraj i dziś, konferencja ogólnopolska: „Dni Społeczne – Homo ludens. Człowiek zabawy”, konferencja ogólnopolska, Koło Naukowe Studentów Socjologii, KUL JP II, Lublin 14-18 kwietnia 2008r.
 9. O socjologii w Ameryce, seminarium Polskiego Towarzystwa Socjologicznego o/Lublin, KUL JP II, Lublin, 24 kwietnia 2008r.
 10. Wystąpienie w panelu „Czy i na ile można wierzyć temu, co widzimy i słyszymy w dzisiejszych mediach? Skutki rzetelnej i nierzetelnej informacji dla jednostki i społeczeństwa”, konferencja „Jaka informacja”, konferencja ogólnopolska, SKSID, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL JPII, Lublin, 26 maja 2008r.
 11. Sondaż jako news. O dziennikarstwie sondażowym w kampaniach wyborczych w Polsce, konferencja międzynarodowa, „I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław19-20 kwietnia 2007 r.
 12. Strategie budowy newsów. Przyczynek do dyskusji nad procesem produkcji wiadomości, konferencja ogólnopolska „Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne: stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 23-24 października 2008 r.
 13. Representations of public opinion in Public Discourse, seminarium międzynarodowe: „1st International Scholar Exposition”, Office of International Services, Indiana University Bloomingon, Bloomington, IN USA, 8listopada 2007 r.
 14. Tożsamość europejska – fakt czy fikcja, konferencja międzynarodowa, „Kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim”, Katedra Socjologii Kultury, Lublin 19-20 kwietnia 2007 r.
 15. Mediatyzacja opinii publicznej a ideał demokracji. Przyczynek do dyskusjinad rola informacji w sferze publicznej, 10-11 pazdziernika 2005, Konferencja „Miedzy odpowiedzialnoscia a sensacja. Dziennikarstwo na przełomie wieków w Polsce – prasa, radio, telewizja, Internet, edukacja”, Rzeszów-Kraków, Uniwersytet Jagiellonski, Uniwersytet Rzeszowski
 16. Mediated Public Opinion and the Promise of Democracy, 9-12 wrzesnia, Torun, 7th Conference of European Sociological Association, ESA, Institute of Sociology Nicolaus Copernicus University.
 17. Modele tożsamości europejskiej a identyfikacje zbiorowe w Europie, 29 czerwca – 1 lipca 2005 r., Konferencja “Tożsamosci w warunkach transformacji”, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamosciu.
 18. Polska opinia publiczna a Unia Europejska – przeciwnicy versus zwolennicy, 19 kwietnia 2005 r., Sesja międzynarodowa„365 days in European Union”, Europejskie Studium Samorzadowe KUL.
 19. Przemiany swiadomosci zbiorowej Polaków, Lublin, 22 marca 2005 roku. Konferencja naukowa – XXXIV Dni Społeczne – „III RP – wychodzisz czy zostajesz. Kondycja społeczenstwa obywatelskiego i demokracji w Polsce”, Koło Studentów Socjologii KUL.
 20. Społeczne i przestrzenne uwarunkowania dystansu etnicznego, Warszawa 19 pazdziernika 2004 r. Sesja pt. „Statystyka i data mining w badaniach naukowych”, StatSoft Polska.
 21. Demokracja sondażowa? O znaczeniu <opinii publicznej> w medialnej debacie o integracji, Kraków 10 pazdziernika 2004, Zakład Dziennikarstwa, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Miedzynarodowych Uniwersytetu Jagiellonskiego.
 22. Kosmopolityzm czy tożsamość narodowa? Symbole publiczne a transformacja tożsamości zbiorowych w Unii Europejskiej”, Poznan 16 wrzesnia 2004, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 23. Prowincjonalizm jako zjawisko socjologiczne, Lublin 28 maja 2004 r. Konferencja „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Zawsze byliśmy w Europie”, Zespół Szkół nr 5 w Lublinie.
 24. Przemoc w mediach – przemoc w życiu. Mity i stereotypy w dyskursie publicznym, Suprasl 17-18 maja 2004 r. Konferencja „Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa”, Zakład Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 25. Głos w dyskusji na konferencji „Region – tożsamosc – edukacja”, Augustów 7-9 czerwca 2004 r.
 26. Dyplom: świadectwo czy papierek?, Lublin, 22 marca 2004 roku. Konferencja naukowa – XXXIII Dni Społeczne – „Dyplom na bruku? – Sukces w społeczeństwie bezrobocia”, Koło Studentów Socjologii KUL.
 27. Młodzież a samorząd terytorialny w świetle badan socjologicznych, Motycz, 20 lutego 2004 roku. Konferencja naukowa – „Aktywnosc młodzieży w Polsce”, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
 28. Edukacja obywatelska – obywatelstwo regionalne, Lublin 17 grudnia 2004 r. „Konsultacje Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego”, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Polska.
 29. Społeczne organizacje broniące odbiorców mediów, 28-29 listopada 2002 roku, konferencja międzynarodowa „Rodzina, dziecko, społeczeństwo”, Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL
 30. Wolność a kultura, 16 maja 2002 roku, konferencja „Wolność i kultura w zakładach zamkniętych”, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej.
 31. Die Medien als die Pseudomeinungsquelle, 3-5 maj 2002 roku, International Symposium „Europa kennenlernen. Christlische Beitrage zum Dialog der Kulturen in Europa”, Katolikus Tarsadalomtudomanyi Akademia (Budapeszt, Wegry).
 32. Opinia publiczna a pseudoopinie, 18-22 marca 2002, konferencja ogólnopolska „XXXI Dni Społeczne”, organizator: Koło Studentów Socjologii Instytutu Socjologii KUL.
 33. Aktywność społeczno-polityczna w społeczeństwie obywatelskim, 20 luty 2002, konferencja ogólnopolska „Współczesne społeczeństwo Polskie”, organizator Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
 34. Mniejszość – kategoria społeczna czy kulturowa, 15 listopada 2001 roku, konferencja ogólnopolska „Kultura grup mniejszościowych i marginalnych”, Instytut Socjologii KUL.
 35. Tożsamościowe uwarunkowania stosunku do obcych, 22 września 2000, „XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 36. Klasyczna koncepcja opinii publicznej we współczesnym kontekście, 22 września 2000, „XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 37. Tożsamość a obcość. 24 listopada 1999. Polskie Towarzystwo Socjologiczne - oddział lubelski.
 38. Freedom of East and Central Europe – Threats and Opportunities, 20-23 listopada 1997, International Conference „Civil Society in East and Central Europe”, Lwów (Ukraina), organizator: Council for Research and Philosophy (Waszyngton), Uniwersytet Lwowski.
 39. Stereotypy obcych wśród mieszkańców środkowo-wschodniej Polski, 17-19 kwietnia 1997, konferencja międzynarodowa nt. „Szanse i zagrożenia rozwoju Euroregionu Bug”, Nałęczów, organizator: Politechnika Lubelska, UMCS.
 40. Uwarunkowania dystansu pomiędzy grupami etnicznymi w Euroregionie Bug, 23-25 października 1996, konferencja międzynarodowa nt. „Etnologia i antropologia kulturowa a badanie kultur regionalnych i regionalizmu w społeczeństwach nowoczesnych”, Cieszyn, organizator: Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2012, godz. 15:55 - Aleksandra Dziak