2013

 1. Panel ekspercki pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 4.01.2013 r.)
 2. Panel ekspercki pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11.01.2013 r.)
 3. Panel ekspercki pt. Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18.01.2013 r.)
 4. Wykład otwarty prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywiemiędzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18.01.2013 r.)
 5. Panel ekspercki pt. Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 25.01.2013 r.)
 6. Wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 1.03.2013 r.)
 7. Ogólnopolskie Seminarium z cyklu Badania polityka edukacja na temat: Reaktywacja klasyki w szkole. Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty (05-06.03.2013 r., Katowice)
 8. Matura 2015 w świetle nowej podstawy programowej – panel z prof. drem hab. Sławomirem Jackiem Żurkiem podczas III Polonistycznego Repetytorium Przedmaturalnego (11.03.2013 r.)
 9. Ogólnopolska konferencja naukowa e-polonistyka 3 (11-12.04.2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi – uczestnictwo i praca w biurze konferencji
 10. Wykład otwarty dra hab. Ryszarda Waksmunda, prof. Uwr pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania(19.04.2013 r.)
 11. Warsztaty z dr Lillianą Madelską (Uniwersytet Wiedeński), pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013 r.)
 12. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 17.05.2013r.)
 13. 2 Kongres Edukacji Polskiej w Warszawie; udział w sesjach: Edukacja i media oraz Przyszły pracownik na lekcjach języka polskiego (15-16.06.2013 r.)
 14. Panel ekspercki pt. Badania nad obecnością literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 oraz odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej na egzaminie maturalnym z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych, przedstawienie prezentacji: Narzędzia empirycznych badań jakościowych odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym (21.06.2013 r.)
 15. Otwarte Seminarium Doktoranckie Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania w Kazimierz Dolnym nad Wisłą, wygłoszenie referatu: Ocenianie na lekcjach języka polskiego na III etapie edukacyjnym. Stan rzeczywisty (25.06.2013 r.)
 16. Konferencja Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów 2013 – czego dowiedzieliśmy się o umiejętnościach uczniów w szkole (Warszawa, 24.10.2013 r.)
 17. Kongres Dydaktyki Polonistycznej, referat: Czy poloniści wiedzą, jak kształcić kompetencje komunikacyjne uczniów, (Kraków, 20-23.11.2013 r.)

2012

 1. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (Kazimierz Dolny, 25 września 2012 r.).
 2. Wykład otwarty prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich?(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 28.09.2012 r.)
 3. Konferencja Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 19-20.10.2012 r.) - uczestnictwo i praca w biurze konferencji
 4. Wykład otwarty prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nad scenicznym tekstem kultury (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 30.11.2012 r.)
 5. Konferencja Autorytet i edukacja (28.11.2012 r.) zorganizowana przez Katedrę Etyki KUL.

2011

 1. Wykład prof. Krisa Van Heuckeloma (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) pt. Modele nauczania języka ojczystego i kultury w Niderlandach (4.03.2011 r.) – uczestnictwo.
 2. Ogólnopolskie seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej (Lublin, 7-8 marca 2011) – uczestnictwo, wolontariat.
 3. Ogólnopolskie seminarium naukowe Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej (Lublin 8-9 marca 2011 r.) – uczestnictwo, wolontariat.

2010

 1. Wykład dr. hab. Michała Federowicza (IBE) pt. Umiejętności polskich uczniów w czytaniu i interpretacji tekstu w świetle ostatnich wyników badań PISA (17.12.2010 r.) – uczestnictwo.
Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 13:18 - Agnieszka Karczewska