Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

była współorganizatorem

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Libery

Biskupa Płockiego

 

„Konkordaty Polskie – historia i teraźniejszość”

 

która odbyła się dnia 17 maja 2018 roku w Płocku

 

Program konferencji

 

Organizatorzy:

 

  • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Zakład Kościelnego Prawa Rodzinnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018, godz. 22:25 - Agnieszka Romanko