Konkurs dla doktorantów WPPKiA

Serdecznie zapraszamy doktorantów WPPKiA KUL do udziału w konkursie na artykuł naukowy

z zakresu prawa. Nagrodą w konkursie jest tłumaczenie zwycięskiego artykułu

na język angielski i opublikowanie go w czasopiśmie „Review of Comparative Law”,

nr 4/2016.

Komisja Konkursowa:
Kolegium Dziekańskie:
Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
Redakcja RCL
Dr hab. Marcin Szewczak
Dr Małgorzata Ganczar

Szczegóły zawarte są w Regulaminie_konkursu.
Zapraszamy

Redakcja RCL

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016, godz. 09:48 - Jacek Trzewik