VIII Edycja Konkursu – Młodzież jakiej nie znacie

 

Szanowni Państwo!

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza ósmą edycję konkursu na pracę pisemną z cyklu: „Młodzież jakiej nie znacie”. Tegoroczne hasło nawiązuje do licznych wypowiedzi Błogosławionego Jana Pawła II o godności człowieka, która jest podstawą godnego życia i brzmi:

 

 

„Moją młodość przeżywam godnie”.

 

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od których oczekuje się osobistego świadectwa życia w odniesieniu do tematyki konkursu.

 

Prace pisemne w wydruku komputerowym wraz z podpisaną płytą, kartą informacyjną oraz oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 roku na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

 

Wymagania techniczne druku:

- czcionka Times New Roman,

- rozmiar czcionki „12”,

- interlinia 1,5,

- ewentualne przypisy w stopce dolnej.

 

Oceniane będą tylko prace zawierające płytę, kartę informacyjną i oświadczenie. Ogłoszenie wyników nastąpi wiosną 2013 roku.

Najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie książki pt. „Młodzież jaką znamy i nie znamy. Seria B. Moją młodość przeżywam godnie  ”.

 

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody.

 

W imieniu organizatorów:

 

Prof. dr hab. Krystyna Chałas

Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2012, godz. 23:21 - Beata Komorowska