Konkurs dla studentów z całej Polski
na prace dotyczące szeroko rozumianej filozofii praktycznej

 

 

 • Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2020/21) wszystkich polskich szkół wyższych studiów jednolitych, I lub II stopnia wszystkich kierunków.
 • Objętość całkowita (wraz z bibliografią i przypisami): nie więcej niż 20 tys. znaków ze spacjami.
 • Bibliografia powinna być robiona w spójny sposób wedle standardów czasopism naukowych (np. można się wzorować na czasopiśmie „Diametros”).
 • W nagłówku pracy proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.
 • Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (ale mogą to być prace zaliczeniowe).
 • Oceny dokona zespół „Filozofii w Praktyce” na podstawie następujących kryteriów: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu filozofii praktycznej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językowa.
 • Termin zgłaszania prac: 30 czerwca 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: wrzesień 2021.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (1000 zł, 500 zł, 250 zł) oraz kupony na zakup książek, a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie Filozofia w Praktyce.
 • Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl
 • W roku akademickim 2020/21 nagrody i wyróżnienia są finansowane przez Instytut Filozofii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2021, godz. 13:09 - Andrzej Zykubek