Ogólnopolski konkurs edukacyjny Europejskiej Platformy Recyclingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A oraz ERP Batteries Poland Sp. z o.o. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz zużytymi bateriami - DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów do uczestniczenia w III edycji ogólnopolskiego Konkursu edukacyjnego: DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI.

 

Kwestia odpadów to jeden z najbardziej dotkliwych problemów współczesnego świata na początku XXI wieku. Postęp i rozwój technologii nie przynoszą satysfakcjonującego rozwiązania. Góry odpadów i śmieci wciąż rosną, a do ich przyrostu przyczyniają się coraz to nowsze rodzaje odpadów takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) oraz zużyte baterie. Odpowiedzialne postępowanie z ZSEE i zużytymi bateriami to wyzwanie dla współczesnej cywilizacji. To również wyzwanie, z którym zmierzą się uczestnicy konkursu.

 

Celem edukacyjnego Konkursu  „Drugie życie elektrośmieci” jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zbiórka tego sprzętu.

 

Uczniowie biorący udział w Konkursie będą osiągać ten cel w trakcie ogólnopolskiej rywalizacji Szkolnych Zespołów poprzez:

·         zdobywanie wiedzy nt. zasad postępowania ze ZSEE i zużytymi bateriami,

·         aktywizację i mobilizowanie do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań z ZSEE i bateriami przez szkolną i lokalną społeczności,

·         nawiązywanie efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi w ich miejscowości za zbiórkę tych surowców oraz promocję zbiórki.

 

 

Uczestnictwo w Konkursie daje możliwość prowadzenia aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmującej tematykę istotnych problemów cywilizacji XXI wieku.

 

Proponowany Konkurs spełnia również kryteria udziału uczniów w projekcie edukacyjnym zgodnie najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw nr 156, poz.1046 § 21a ust.1-10) wprowadzające przepisy obligujące uczniów gimnazjów do realizacji zespołowego  projektu edukacyjnego.

 


 

 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja od 5 lutego Zespołu na stronie Konkursu http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl oraz wypełnienie dostępnego na stronach Konkursu formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do organizatorów konkursu do 23 lutego 2011 r.

 

Konkurs trwać będzie od 1 marca do 20 maja 2011 r. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta Gala, na której zostaną rozdane cenne nagrody dla najlepszych zespołów szkolnych. Gala odbędzie się
10 czerwca w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

 

Informacje dotyczące konkursu i regulamin dostępne będą na stronach www.drugiezycieelektrosmieci.pl

Koordynatorem Konkursu jest Fundacja Zielony Horyzont www.zielonyhoryzont.org.pl

 

źródło: http://www.ekoedu.uw.edu.pl/index.php?p=53

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 14:13 - Weronika Goraj